forretningsledelse

4 grunde til, at folk er med i uformelle eller interessegrupper - forklaret!

Folk deltager i grupper af forskellige årsager. Nogle gange har de ikke noget valg for at deltage i en gruppe. For eksempel kan eleverne tage en bestemt klasse. De deltager i funktionelle grupper blot i kraft af at tilslutte sig organisationer og acceptere en specifik jobopgave, der involverer at arbejde med en udpeget gruppe af andre mennesker.

Hvordan man formulerer virksomhedsniveau strategier til din virksomhed? - Besvaret!

Corporate level strategier vedrører generelt store virksomheder med flere virksomheder, hvordan de styrer og fordeler ressourcer blandt disse virksomheder. En sådan strategi hjælper ledelsen med at afbalancere ressourcer med markedsmuligheder i hvert forretningsområde. Topledere er ansvarlige for at formulere strategi på virksomhedsniveau, og de ser generelt ud i fem år eller længere. Image

5 retningslinjer for både grupper og medlemmer af en organisation for at opnå effektive resultater

For at grupperne skal opnå effektive resultater og for at medlemmerne skal nå til enighed, er nogle nyttige retningslinjer blevet foreskrevet og bør overholdes. Nogle retningslinjer for dannelsen af ​​grupperne og arbejdsprocedurerne samt for medlemmernes adfærd foreslås af Cyril O'Donnell som følger: For grupper: 1. Gruppens

Hvordan formulerer du Business - Unit Level Strategies i din organisation? - Besvaret!

Efter formulering af strategier på virksomhedsniveau deltager ledere i forretningsstrategier for et multi-business-selskab. Styret af den retning, der er fastsat ved strategisk strategi på virksomhedsniveau, er forretningsstrategi rettet mod at styre interesser og operationer i en bestemt forretningsområde, især med dens konkurrencemæssige stilling på markedet. Imag

Sådan overvinder du kommunikationshindringer i din organisation? - Besvaret!

Det er meget vigtigt for ledelsen at genkende og overvinde hindringer for effektiv kommunikation til operationel optimering. Dette indebærer diagnosticering og analyse af situationer, udformning af korrekte meddelelser, valg af passende kanaler til kommunikation af disse meddelelser, bistand af modtagere af meddelelser med korrekt afkodning og tolkning af meddelelserne og tilvejebringelse af et effektivt og effektivt feedbacksystem.

Hvordan organiserer du din organisation effektivt? (5 trin)

Organiseringsfunktionen er ekstremt vigtig, for når målene for organisationen og planerne er blevet etableret; Det er den primære mekanisme, hvormed ledere aktiverer sådanne planer. Image Courtesy: fasttrakauto.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/Members.jpg "Organisering" er funktionen af ​​at indsamle ressourcer, etablere ordnede anvendelser til sådanne ressourcer og strukturere opgaver for at opfylde organisationsplaner. Det omf

5 Forskellige tilgange til etisk adfærd i erhvervslivet

Forskellige tilgange til etisk adfærd i erhvervslivet: Der er forskellige måder at tænke på etisk adfærd. Nogle situationer giver rentede etiske valg. Stål er uetisk. Der er ingen debat om det. Der er andre situationer, hvor to eller flere værdier, rettigheder eller forpligtelser er i konflikt med hinanden, og der skal vælges et valg. Image

Forskellige måder at gennemføre internationale forretningstransaktioner på

Den sande multi-nationalisme involverer mere end investeringerne i investeringskapital eller eksport af varer. I indebærer en fri strøm af kapital, teknologi, varer og tjenesteydelser, information og ledelsesmæssigt talent. Udover eksport og import af varer og tjenesteydelser kan de internationale forretningstransaktioner udføres på en af ​​følgende måder. a) Licens

Essay om betydningen af ​​disciplin i industrien

Vigtigheden af ​​disciplin i industrien kan næppe overbelastes. Ordret adfærd er afgørende for at nå organisationens mål. Uden disciplin ville ingen virksomhed blomstre. Hvis disciplin er nødvendig, selv i en nuklear familie eller i en homogen enhed, hvordan kan en industriel organisation med heterogene mennesker arbejde glat uden disciplin? Hvad led

5 Faktorer, der skal overvejes til vurdering af fremtidige personalebehov

5 Faktorer, der skal overvejes til vurdering af fremtidige personalebehov i en organisation. Det primære formål med at forudsige arbejdskraftbehov er at forberede sig på beskæftigelse, uddannelse og udvikling af menneskelige ressourcer, som det er nødvendigt. Forudsigelser er blevet meget vigtige på grund af organisatorisk krav til mere kvalificeret personale, der mangler. Imag

4 Grundlæggende principper for humanisering af arbejde som forklaret af Herrick og Maccoby

4 grundlæggende principper for humanisering af arbejde forklaret af Herrick og Maccoby er som følger: Udtrykket "humanisering af arbejde", "arbejdslivets kvalitet, " industridemokrati "og" deltagende arbejde "anvendes udveksling til samme begreb. Kernen i disse begreber er værdien af ​​at behandle arbejderen som et menneske og understrege hans udvikling og involvering i arbejdsbeslutninger. Begre

8 Principper, der fastlægger arbejdslivets kvalitet som nævnt af Walton

Nogle siger, at forbedring af arbejdsvilkårene ville føre til bedre livskvalitet, mens andre føler en rimelig kompensation og jobsikkerhed ville føre til bedre livskvalitet. Walton nævnte følgende otte principper, der udgør arbejdslivets kvalitet: Image Courtesy: hastac.org/files/cohen-van-balen-75-watt-7websmall.jpg 1.

3 funktioner udført af Human Resources Devlopment Manager

Funktioner udført af personaleforvalteren er som følger: Human Resources Devlopment Manager udfører tre hovedfunktioner som følger. Image Courtesy: blog.employersolutions.com/wp-content/uploads/2010/10/Tracking-at-computer.jpg i) En liniefunktion HRD-personale udfører en "line" -funktion ved at lede folks aktiviteter i egen afdeling og i serviceområder. Han

Natur og målsætninger for Human Resources Accounting

Naturen og målsætningerne for human resources regnskab er som følger: Det konventionelle regnskabssystem behandler de menneskelige ressourcestørrelser, der består i at regne ud alle udgifter til menneskelig kapitaldannelse, mens der udnyttes tilsvarende udligninger på fysisk kapital. Image Courtesy: nolapro.com/m

Udvikling af menneskelige ressourcer på et organisationsniveau

På organisationsniveau kan HRD defineres til at omfatte aktiviteter og processer, der er gennemført for at fremme individets intellektuelle, moralske, psykologiske, kulturelle, sociale og økonomiske udvikling i en organisation for at hjælpe dem med at opnå det højeste menneskelige potentiale som en ressource for samfundet. Imag

Hvad er jobfamilierne i Human Resource Information Systems?

Alle job kan indpasses i mønsteret af arbejdsfamilier. Disse familier knytter sammen job, der kræver lignende træning, erfaring og færdigheder, således at enkeltpersoner er i stand til at bevæge sig bedre til en anden stilling i samme familie end til en i en anden familie, der kræver et uafhængigt vifte af færdigheder. Arbejds

7 Hovedprincipper for håndtering af klager

Hovedprincipper for håndtering af klager er angivet nedenfor: 1. Klageproceduren skal demonstreres retfærdigt. Tilsynsmandens holdning er meget vigtig. Han bør acceptere medarbejderens ret til appel, så længe der ikke er nogen forbigående. I et sammensat selskab bør tilsynsmyndighederne også anerkende medarbejdernes ret til at blive repræsenteret af en fagforeningsmedlem, hvis de ønsker det. Image Co

Hvad er de grundlæggende overvejelser for klagebehandling?

Grundlæggende overvejelser for klagebehandling er som følger: Klagen refererer til enhver utilfredshed, uanset om det er udtrykt eller ej, og om det er gyldigt eller ej, der skyldes noget, der er forbundet med det selskab, som en medarbejder mener, mener eller endda føler, er uretfærdigt, uretfærdigt eller ulige. Ima

11 Handlinger af indisciplin eller uregelmæssigheder for en arbejdsgiver

Handler om indisciplin eller uregelmæssigheder for en arbejdsgiver er som følger: Enhver handling af indisciplin kaldes forseelse. Under modelens stående ordrer er der stillet suspension til rådighed. i) ulydighed og insubordination ii) Tyveri, bedrageri, uærlighed i forbindelse med arbejdsgiverens ejendomsret iii) forsætlig skade / tab af arbejdsgiverens varer iv) At tage eller give bestikkelse / ulovlig tilfredsstillelse v) Almindelig fravær / uautoriseret fravær i mere end 10 dage vi) Almindelig forsinkelse vii) Almindelig tilsidesættelse af enhver lov, der gælder for virksomheden viii) urol

9 Hovedprocedurer for indenlandske undersøgelser

Hovedprocedurerne for indenlandske henvendelser er som følger: (1) Opladningsark: Såfremt der foreligger en prima facie-sag, og lovovertrædelsen er ret alvorlig, kan der opstilles et gebyr på grundlag af de fremsatte påstande. Det skal være skriftligt og redegøre for anklagerne om forseelse. Det bør også angive den tid, inden for hvilken arbejdsmedarbejderne skal opkræve sin forklaring. Image Co

Hvad er de forskellige tilgange mod disciplin i en ledelse?

Forskellige tilnærmelser til disciplin i en ledelse er som følger: Retlig tilgang Under denne fremgangsmåde bestemmes karakteren af ​​lovovertrædelse i en bestemt situation ved omhyggeligt at veje beviset og tage alle de skridt, der er foreskrevet for disciplinære procedurer. Image Courtesy: nynah911.files.wo

6 Vigtige principper for disciplinær handling mod medarbejdere

Vigtige principper for disciplinær handling over for medarbejdere er anført nedenfor: 1.Tilkende disciplinærpolitik med advarsel Ledelsen bør konsekvent følge en annonceret disciplinærpolitik. En leder er i en utilgængelig stilling, hvis rekordet viser, at hans handling var baseret på etablerede fakta, at han har gjort en reel indsats for at hjælpe forseeren, givet rigelig advarsel og endelig lægge en hærdet lovovertræder en besked om, at hans utilfredsstillende adfærd ville ikke længere tolereres. Image Courte

Hvad er de forskellige typer af sanktioner for indisciplin?

Sekvenserne af straffe er som følger: (a) Mundtlig advarsel. (b) Skriftlig advarsel. Image Courtesy: fc05.deviantart.net/fs70/f/2011/278/b/5/d4bwiev.png c) Disciplinær afskedigelse og suspension (midlertidig fjernelse fra tjeneste). (d) Demotion i rang. (e) tilbageholdelse af trin. (f) bøder. (g) Bivirkning i servicebog. h

Hvordan man formulerer funktionelle strategier til din virksomhed? - Forklaret!

En funktionel strategi fokuserer på de vigtigste funktionelle områder i virksomheden og er primært formuleret til at understøtte forretningsstrategi. Funktionsniveaustrategien er snævrere end en forretningsstrategi, fordi hver strategi beskæftiger sig med hver af de vigtigste funktioner i virksomheden som markedsføring, finansiering, drift, menneskelige ressourcer, forskning og udvikling og informationssystemer. Image

Hvad er de vigtige ulemper ved kollektive forhandlinger?

De vigtige ulemper ved kollektive forhandlinger er som følger: Kollektiv forhandling skaber mange problemer. For det første er der problemet med strejker. Strejken skaber et dilemma for dem, der har accepteret institutionen for kollektive forhandlinger, fordi det er svært at have kollektive forhandlinger uden retten til at strejke. S

Prøveopgave på begrebet disciplin

Disciplin er et vigtigt aspekt af Human Resources Management. Personaleforvaltning er langt vigtigere, når folk bliver fyret frem for at blive ansat. Medarbejderindiskiplinen er både årsagen og virkningen af ​​industrielle forhold. Image Courtesy: huronuc.dk/Assets/website/images/Students/20Campus/in-class.jpg An

Hvad er de vigtigste fordele ved kollektive forhandlinger?

De vigtigste fordele ved kollektive forhandlinger er som følger: I begyndelsen blev fagforeninger betragtet som nødvendige onde, men i løbet af tiden opstod der en begrundelse for kollektive forhandlinger, som alle har accepteret. Image Courtesy: farm4.static.flickr.com/3493/3185388094_f05a832fce_b.jp

3 Klassifikation af kollektive forhandlinger som foreslået af prof. Neil Chamberlain

Klassifikationer af kollektive forhandlinger foretaget af Prof. Neil Chamberlain er anført nedenfor: Prof. Neil Chamberlain, en anerkendt Arbejdsøkonom, har foretaget en tredobbelt klassificering af kollektive forhandlingsteorier. Kollektiv forhandling kan ses fra tre vinkler: Image Courtesy: upload.w

Hvad er hovedklausulerne i kollektive aftaler?

Hovedklausulerne i kollektive aftaler er angivet nedenfor: Lønklausul Lønklausulen er normalt den vigtigste og mest komplicerede klausul i aftalen. Klausulen omfatter grundlønspolitikken og specifikke lønaftaler. Hvis der skal betales stykkurs, skal det system, der skal følges, angives tydeligt. En

Forskellige teknikker for kollektive forhandlinger

Forskellige teknikker for kollektive forhandlinger er som følger: Kollektiv forhandling er en enhed for at sælge tjenester af fagforeninger på det bedst mulige marked og til den højest mulige pris. Selv om fagforeninger insisterer på at bevare det frie virksomhedssystem og opretholde konkurrencepræget kontrol på arbejdsmarkederne, indfører mange af de teknikker, der anvendes i kollektive forhandlinger, monopolistiske faktorer i den proces. Image

Hvad er de vigtigste typer strejker i kollektive forhandlinger?

Vigtige typer strejker i kollektive forhandlinger er nævnt nedenfor: Strejkeretten er anerkendt i alle demokratiske samfund. Nogle af de vigtige typer strejker nævnes her. Image Courtesy: images.wisegeek.com/people-meeting-at-table.jpg Til at begynde med er der økonomisk strejke, som indebærer brugen af ​​fagforeningens magt over sine medlemmer for at sikre økonomiske fordele, fx løn, bonus, alderspension, sygeorlov mv. En gener

Hvad giver den kollektive forhandling proces?

Kollektiv forhandling proces giver: Den kollektive forhandling proces giver en platform til at etablere et fælles sæt af begreber og holdninger til begge parter. Kollektiv forhandling er en regelfremstilling og målrettet proces. Image Courtesy: static4.businessinsider.com/image/50c89557ecad04173b000000/stockholders-too.jp

6 Merit-ratingbeholdninger udviklet til assisterende ledere i vurdering af medarbejdernes præstationer

Merit-rating Inventories udviklet til at hjælpe ledere med at vurdere medarbejdernes præstationer, forklares nedenfor: 1.Graphic rating skalaer Denne metode anvendes bredt i fortjeneste og ligner teknikkerne i punktevalueringsplaner. Image Courtesy: sperfode.appspot.com/img/manage-talent.jpg Dette indebærer, at vejlederen vurderer medarbejdernes præstationer i form af foreskrevne træk (fx arbejdskvalitet, arbejdsmængde, samarbejdsvillighed, initiativ, pålidelighed og viden om arbejde). Hvert

3 processer til at løse konflikten i en organisation som foreslået af marts og simon

Processer til løsning af konflikten i en organisation i henhold til marts og Simon er som følger: Ifølge marts og Simon er der tre processer til løsning af konflikten: Image Courtesy: pallai.hu/wp-content/uploads/2013/03/DSC_0032.jpg jeg. Problemløsning Her ville begge parter erkende, at der er behov for at løse de problemer, der er opstået. For d

Hvad er forskellene mellem kollektive forhandlinger og individuelle forhandlinger?

Forskelle mellem kollektive forhandlinger og individuelle forhandlinger er som følger: Kollektiv forhandling vedrører gruppeforhandlinger i modsætning til individuel forhandling om løn og arbejdsforhold. Flandern har påpeget en række forskelle mellem kollektive og individuelle forhandlinger. Image Courtesy: freemalaysiatoday.com/w

7 vigtige måder, hvordan jobevalueringsprocessen spiller en nøglerolle i løn- og lønforvaltningen

Vigtige måder, hvordan jobevalueringsprocessen spiller en nøglerolle i løn- og lønadministration, er anført nedenfor: Jobevaluering er hjørnestenen i et formelt lønprogram. Uden at bestemme det relative arbejde, der er værd at være rimeligt forsvarligt, ville det være vanskeligt at etablere et formelt program. Jobevalu

4 trin involveret i netfordelmodellen som foreslået af morse

Fremgangsmåden involveret i nettotilskudsmodellen er: i) Bestemmelse af bruttoværdien af ​​de ydelser, der skal udføres af medarbejderne i deres individuelle og kollektive kapacitet. Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Samuel_Morse_1840.jpg ii) Bestemmelse af værdien af ​​direkte og indirekte fremtidige betalinger, der skal foretages til medarbejderne i organisationen. iii) Estim

7 Vigtige forudsætninger for en vellykket kollektiv overenskomst

Vigtige forudsætninger for en vellykket kollektiv forhandling er anført nedenfor: (1) Parterne skal opnå en tilstrækkelig grad af organisation. Hvis arbejdstagerorganisationen er svag, kan arbejdsgiverne sige, at det ikke repræsenterer arbejderne og vil nægte at forhandle med det. Medmindre arbejdstagerne er i stand til at danne stærke og stabile fagforeninger, vil kollektive forhandlinger ikke blive vellykkede. Image

4 Hovedsystemer for jobevaluering

Fire hovedsystemer for jobevaluering er angivet nedenfor: (1) Ranking system; (2) Jobklassificeringssystem; (3) Points rating system og (4) Faktorsammenligningssystem. Image Courtesy: payequity.dk/wp-content/uploads/2011/09/Job-Evaluation-Optimized.png (1) Ranking (eller gradering) system Dette er en meget enkel metode til jobevaluering

8 Generelle principper, der skal overvejes under organisationen af ​​dit næste træningsprogram

Generelle principper skal overvejes, mens tilrettelæggelsen af ​​et træningsprogram er som følger: i) Formålet med uddannelsen er at bidrage til at opfylde virksomhedens målsætninger ved at give medarbejderne mulighed for på alle organisatoriske niveauer at erhverve den fornødne viden, færdigheder og holdninger. ii) Det før