Udvikling af menneskelige ressourcer

Mål og fordele ved klagebehandling

Klageproceduren er den metode, hvormed en klage indgives og gennemføres gennem forskellige trin til en endelig beslutning. Målsætninger for klagebehandling: Målene for klagebehandling er som følger: 1. At gøre det muligt for medarbejderen at flyve deres klage 2. At klarlægge arten af ​​klagen 3. At unders

Uddannelse: Betydning, definition og typer af træning

Uddannelse: Betydning, definition og typer af træning! Uddannelse er et grundlæggende koncept i udvikling af menneskelige ressourcer. Det handler om at udvikle en bestemt færdighed til en ønsket standard ved instruktion og praksis. Uddannelse er et yderst nyttigt værktøj, der kan bringe en medarbejder i en stilling, hvor de kan udføre deres arbejde korrekt, effektivt og samvittighedsfuldt. Uddan

Top 4 funktioner i en god klagebehandlingsprocedure

Fire funktioner i en god klagebehandling er som følger: 1. Retfærdighed 2. Bestemmelserne skal være klare. 3. Procedurelle trin 4. Promptness. 1. Retfærdighed: Tilsynsmyndighedernes holdning er vigtig her. Alle vejledere bør acceptere medarbejderens ret til appel, så længe der ikke er tale om omgåelse. Retfær

Human Resource Development: Funktioner, Anvendelsesområde og Mål

Human Resource Development: Funktioner, Anvendelsesområde, Mål og Funktioner! I 1970 offentliggjorde Leonard Nadler sin bog "Developing Human Resources", hvor han udarbejdede begrebet "Human Resource Development" (HRD). Menneskelige ressourcer refererer til de talenter og energier hos mennesker, der er tilgængelige for en organisation som potentielle bidragydere til oprettelsen og realiseringen af ​​organisationens mission, vision, værdier og mål. Udvikli

Top 15 Metoder anvendt til præstationsvurdering af medarbejdere

Nogle af de metoder, der anvendes i præstationsvurdering af medarbejdere, er som følger: 1. Checkliste metode: En tjekliste er en liste bestående af udsagn om egenskaber, kvaliteter og adfærd hos medarbejderne. Det har to kolonner 'Ja' og 'Nej', der repræsenterer positive og negative svar. 2.

Fordele og ulemper ved præstationsvurdering af medarbejdere

Fordele og ulemper ved præstationsvurdering af medarbejdere! Fordele ved præstationsvurdering: 1. Resultatforbedring: Vurderingssystemer har altid til formål at forbedre medarbejdernes ydeevne. Det hjælper med at analysere og evaluere mulighedsfaktorer som teknologi og social proces. 2. Udvikling af medarbejdere: Vurderingssystemer bestemmer, hvilken medarbejder der er behov for mere træning og bliver den primære kilde til information om medarbejdernes stærke og potentiale. 3. Ko

Incitamenter: Betydning, definition og andre detaljer

Incitamenter: Betydning, definition og andre detaljer! Alt som kan tiltrække medarbejderens opmærksomhed og motivere dem til at arbejde kan kaldes som incitament. Et incitament har til formål at forbedre organisationens overordnede præstationer. Incitamenter kan klassificeres som direkte og indirekte kompensation. De

Medarbejderretention: Benefits, Methods and Retention Management Strategies

Medarbejderretention: Benefits, Methods and Retention Management Strategies! Hver organisation kræver effektive og stabile menneskelige ressourcer for at kunne fungere effektivt. For at sikre stabiliteten i arbejdsstyrken bør øverste ledelse træffe visse foranstaltninger, som vil gøre arbejdspladsen behagelig og attraktiv. Før

Uddannelsesmetoder: Uddannelsesmetode på arbejdspladsen og Off-the-Job-metoder

Uddannelsesmetoder: Uddannelsesmetode på arbejdspladsen og off-the-job-metoder! Ledelsesudvikling er en systematisk proces med vækst og udvikling, hvor lederne udvikler deres evner til at styre. Det er bekymret for ikke kun at forbedre ledernes præstationer, men også give dem muligheder for vækst og udvikling. Der

Præstationsvurdering: Betydning, funktioner, behov og metoder

Præstationsvurdering: Betydning, funktioner, behov og metoder! Præstationsvurdering er en metode til evaluering af medarbejderes adfærd og ydeevne på arbejdspladsen. Dette omfatter vurdering af både kvalitative og kvantitative aspekter af jobpræstationer. Funktioner af præstationsvurdering: 1. Syste

Top 6 måder at opdage klager over - Forklaret!

Nogle af måder at opdage klager på er som følger: Klager kan afsløres på en række måder. Skvaller og vinranker giver vigtige spor om medarbejderklager. Modne kasser, dørpolitikker, periodisk interview og exitundersøgelse kan også gennemføres for at afdække mysteriet omkring klager. 1. Observation: En leder / vejleder kan normalt følge adfærd hos personer, der arbejder under dem. Hvis en best

Kompensation: Betydning, system og kompensationsmål

Kompensation: Betydning, system og kompensationsmål! Udtrykket kompensation bruges til at angive medarbejderens bruttoindtjening i form af økonomiske gevinster og fordele. Kompensation kan også defineres som følger: 1. Et system af belønninger, der kan motivere medarbejderne til at udføre. 2. Et værktøj, der bruges til at fremme værdier og kultur. 3. Et i

Computer Application og Human Resource Management

Computer Application og Human Resource Management! Computerapplikationen i human resource management er de ledende applikationer af computerbrug, der normalt kaldes management information system. I tilfælde af Human Resource Management er det kendt som Human Resource Information System (HRIS). Computer konverterer dataene til meningsfyldt information, som lederen har brug for til at træffe beslutninger, planlægning og kontrol. I

Human Resource Records: Typer, mål, væsentlige forhold og forholdsregler

Human Resource Records: Typer, mål, essentials og forholdsregler! Human resource records refererer til de informative dokumenter, som en organisation bruger til at udføre sine funktioner. Det repræsenterer organisationens hukommelse. Optegnelserne indeholder oplysninger om organisationen, som opretholdes i konkret form, dvs. s

Human Resource (HR) Revision: Betydning, funktioner, mål og tilgange

Læs denne artikel for at lære om meningen, funktionerne, målsætningerne, behovet og tilgange til revision af menneskelige ressourcer. Betyder: HR revision er en vigtig styringsenhed. Det er et værktøj til at bedømme organisationers præstationer og effektivitet i HR-ledelsen. Ifølge Dale Yoder, "Personale revision refererer til en undersøgelse og evaluering af politikker, procedurer og praksis til at bestemme effektiviteten af ​​personaleforvaltning." Det er

Human Resource (HR) Forskning: Funktioner, Mål og Teknikker

Læs denne artikel for at lære om funktioner, målsætninger, teknikker, proces, særlige træk og behov for Human Resource (HR) Research. Funktioner af HR Research: Fra de ovennævnte definitioner følger de understreget træk: (1) HR-forskning er velplanlagt og systematisk designet til objektiv analyse. (2) Det

Menneskelig ressourceudvikling og udvikling af menneskelig kapacitet

Human Resource Development & Development of Human Capacity! Kernen i ledelsen af ​​enhver organisation er effektivt at udnytte alle tilgængelige menneskelige og fysiske ressourcer, økonomiske og teknologiske ressourcer. HRD beskæftiger sig med udvikling af menneskelig kapacitet. Menneskelig kapacitet eller menneskeligt potentiale omfatter-egnethed, viden, værdier, HR-færdigheder, lydhørhed, loyalitet og engagement, gennemsigtighed, ledelsesudvikling. Evne: Ap

Områder for human resource audit: 6 vigtige områder

Læs denne artikel for at lære om følgende seks vigtige områder af human resource audit, dvs. (1) Planlægning, (2) Bemanding og udvikling, (3) Organisering, (4) Forpligtelse, (5) Administration og (6) Forskning og Innovation! (1) Planlægning: Planlægning er et af de væsentligste områder, hvor human resource audit kan udføres. Planlægn

Erfaringslæring: Betydning og betydning

Læs denne artikel for at lære om betydningen og betydningen af ​​erfaringsindlæring! Betydning af erfaringsindlæring: Erfaringslæring betyder involvering eller baseret på erfaring og observation. Folk lærer gennem erfaring og observation. Det er en naturlig måde at lære. Læringsorganisation tilskynder til erfaringsindlæring. Når personen

Revisionsrapport: Hvordan er det forberedt?

Denne artikel vil guide dig om, hvordan en revisionsrapport er udarbejdet! Efter evaluering af HR-politikker, procedurer, praksis og resultater skal revisorerne udarbejde en rapport om deres observationer og resultater og foretage den nødvendige anbefaling. Indholdet af revisionsrapport om HR er resultaterne af revisorerne, deres forslag og konklusioner.

Top 2 Teknikker af Motivation - Forklaret!

Læs denne artikel for at lære om følgende to motivationsteknikker, dvs. (1) Finansiel motivation og (2) Ikke-finansiel motivation! 1. Finansiel motivation: Finansielle motivationsteknikker er de incitamenter, der direkte eller indirekte er relateret til penge. Penge er den mest effektive og vigtige kilde til motivation. P

Top 7 Metoder til Human Resource Valuations

Læs denne artikel for at lære om følgende metoder til vurdering af menneskelige ressourcer, dvs. (1) Historisk omkostningsmetode, (2) Erstatningsomkostningsmetode, (3) Økonomisk værdi Metode, (4) Standard Omkostningsmetode, (6) Nuværende købsmetode, og (7) Mulighed for omkostninger. (1) Historisk omkostningsmetode: Denne metode er baseret på omkostninger påløbet eller rekruttering, træning, fortrolighed osv. Det er ud

Subsystemer af HRD: 13 Vigtige delsystemer

Læs denne artikel for at lære om følgende tretten vigtige delsystemer, dvs. (1) Præstationsvurdering, (2) Potentiel vurdering, (3) Karriereplanlægning, (4) Uddannelse, (5) Organisationsudvikling, (6) Belønninger, 7) Rådgivning, (8) Kvalitetscirkel, (9) Rolleanalyse og andre. (1) Præstationsvurdering: Præstationsvurdering er en proces for bedømmelse eller sikring af en ansattes udførelse af sit arbejde. Præstatio

Human Resource Development: Natur, Behov, Mål

Læs denne artikel for at lære om naturen, behovet, målene, resultaterne af HRD og kvaliteter af HRD manager! Natur: Følgende punkter vil forklare arten af ​​udvikling af menneskelige ressourcer: (1) System Sammensætning: HRD er i centrum for Human Resource System. Det drejer sig om at give læring til medlemmerne af organisationen til udvikling af færdigheder, evner og kompetence. HRD er et

Programkoordinatorens rolle i menneskelig ressourceudvikling

Læs denne artikel for at lære om programkoordinatorens rolle i udvikling af menneskelige ressourcer. Programkoordinator er også kendt som instruktør eller træner. Han spiller en afgørende rolle i opbygningen af ​​fremtidige perspektiver for organisationen gennem udvikling af menneskelige ressourcer, som er en planlagt indsats for at forbedre og udvikle viden, færdigheder, kreative evner og holdninger hos medarbejderne. Han er de

Human Resource Development: Koncept, Instrumenter og Integrerende Strategier

Læs denne artikel for at lære om begrebet, instrumenter og integrerende strategier for udvikling af menneskelige ressourcer! Koncept: Udvikling af menneskelige ressourcer er en del af human resource management. Det er HRM's hovedfunktion. Hver organisation og dets ledelse har ansvaret for at udvikle sine menneskelige ressourcer, hvis det overhovedet ønskede at forblive i erhvervslivet, stå over for konkurrencen og marts mod velstand og vækst. I d

Human Resource Information System (HRIS)

Læs denne artikel for at lære mere om konceptet, fordele og infrastruktur i Human Resource Information System (HRIS)! Koncept: Human resource informationssystem er blevet en del af alle store organisationer. Det er et edb-system, der hjælper med at behandle information vedrørende human resource management. De

Efterspørgsel og forsyningsprognoser: Faktorer og metoder

Læs denne artikel for at lære om faktorer og metoder til efterspørgsel og levering prognoser! Efterspørgselsprognose: Efterspørgselsprognoser er et kvantitativt aspekt af planlægningen af ​​menneskelige ressourcer. Det er processen med at estimere det fremtidige krav til menneskelige ressourcer af alle slags og typer af organisationen. Faktorer

Human Resource Planning: Koncept, Betydning og Natur

Læs denne artikel for at lære om begrebet, meningen og naturen af ​​menneskelige ressourcer planlægning! Koncept: Menneskelige ressourcer er de vigtigste aktiver i enhver organisation. Succes eller fiasko, vækst og udvikling af organisationen afhænger af menneskelige ressourcer. Organisationen skal derfor erhverve kyndige, dygtige, uddannede, talentfulde og potentielle menneskelige ressourcer til at nå og nå de organisatoriske mål. En stor om

Human Resource Planning: Mål og Essentials

Læs denne artikel for at lære om mål og væsentlige elementer i menneskelige ressourcer planlægning! Målsætninger for menneskelige ressourcer planlægning: (1) Det sikrer optimal udnyttelse af nuværende lager af menneskelige ressourcer. (2) Det hjælper med at opfylde individuelle og organisatoriske ambitioner gennem kollektive bestræbelser af medarbejdere og organisation. (3) Det g

Planlægning for omfordeling, redundans og afdrag

Læs denne artikel for at lære om foranstaltninger og planlægning i planlægning til omplacering, redundans og nedskæring! Når man ser på det fremtidige overskud af menneskelige ressourcer, skal organisationerne udarbejde en handlingsplan for omplacering, afskedigelse og afskedigelse. Dette er nogle af de hårde foranstaltninger, der følger af organisationerne for at slippe af med overskydende menneskelige ressourcer. For omp

Human Resources og Industrial Enterprise

Læs denne artikel for at lære om vigtigheden af ​​menneskelige ressourcer i en industriel virksomhed! De menneskelige ressourcer er de værdifulde ejendele i enhver organisation eller så at sige industriel virksomhed. Det er derfor nødvendigt at være yderst omsorg for deres overlevelse og vækst. Fremgang

Rolle af menneskelige ressourcer i en organisation (med diagram)

Læs denne artikel for at lære om menneskelige ressourcer i en organisation! Under human resource management bliver mennesker behandlet som ressourcer, dvs. aktiver til at trække på. Det er derfor menneskelige ressourcer bliver uendelige kilde til styrke, evner, kompetence, færdigheder, kreativitet, viden, holdningsevne, værdier, tro, talenter, effektivitet, beslutsomhed, valor, iver, entusiasme, der skal udnyttes til gennemførelse af organisatoriske målsætninger. Organis