bro konstruktion

Behov for at gennemføre jordundersøgelse

For at bestemme jordens natur, gennem hvilken underbygningen og grundlaget for den foreslåede bro vil passere, og hvorpå fundamentet vil hvile, er jordundersøgelsen nødvendig. Begge indledende efterfulgt af detaljeret jordundersøgelse udføres generelt ved hver foreslået brobro og anlægssted. Forstyrrede såvel som uforstyrrede jordprøver skal indsamles, og fra disse jordprøver skal jordens natur og dets karakteristiske egenskaber bestemmes. Partikels

Abutments in Bridges: Typer og design overvejelser

Efter at have læst denne artikel vil du lære om typer og design overvejelser af abutments i broer. Typer af anlæg til broer: Mursten eller sten murværk, masse beton eller armeret beton kan anvendes i opførelsen af ​​anlæg. De typer af anlæg, der normalt anvendes i motorvejebroer, er vist i figur 19.2. I åbent

Opførelse af stål- og betonbroer

Efter at have læst denne artikel lærer du om metoderne til erektion af stål- og betonbroer. Opførelse af stålbroer: Metoderne til erektion af nogle midlertidige / semipermanente stålbroer såsom Bailey eller Callender-Hamilton er blevet illustreret i figur 18.4 og 18.6. De samme metoder til erektion anvendes i mange permanente stålbroer. Opføre

Udvidelse af ledninger, der anvendes i vejbroer: 8 typer

Denne artikel kaster lys over de øverste otte typer af ekspansionsled, der anvendes i vejbroer. Nogle af typerne er: 1. Kobber U-Strip & Joint Filler 2. Kobber U-Strip & Fyldstof; Kantbeskyttelse af MS-vinkler 3. MS-vinkler og dækplade på dækniveau 4. MS Dækplade over dækplader og mastiks asfaltdæksel 5. Sawta

Hvordan man opretholder en bro?

Denne artikel vil guide dig om, hvordan du opretholder en bro. Vedligeholdelse af broer: Vedligeholdelse af bro betyder opbygning af brokomponenterne i god og brugbar tilstand for at sikre broenes længere levetid som planlagt på tidspunktet for dens konstruktion og konstruktion. Selvom broerne er godt udformet og korrekt konstrueret, er regelmæssig vedligeholdelse, hvis det er nødvendigt, meget vigtigt at holde dem i god stand. De

Beskyttelsesarbejder af små fundament for broer

Efter at have læst denne artikel vil du lære om beskyttende værker af lavt grundlag for mindre og større broer. Beskyttelsesarbejder af små grundfund for mindre broer: jeg. Beskyttelsesarbejder til åbne stænger med lukkede konstruktioner og vingevægge: De åbne flodfundamente for piers er beskyttet mod sengetøj ved hjælp af pucca gulv, der kan bestå af mursten på kant over to mursten fladt soling i cementmørtel. Alternativt

Bearing: Udvælgelse, Beskyttelse og Vedligeholdelse

Efter at have læst denne artikel vil du lære om: - 1. Udvælgelse af lejer 2. Design af lejer 3. Materialer og specifikationer 4. Beskyttelse og vedligeholdelse. Udvælgelse af lejer: jeg. Overvejelse af span længde (støttes simpelthen): (i) Ingen lejer til slabbroer på op til 8 m spænding undtagen levering af tagfilt eller tjærepapir. (ii) Pl

Hvordan man opbygger en bro?

Denne artikel vil guide dig om, hvordan du bygger en bro. Komponenter af broer, der skal konstrueres i trin : En bro har følgende komponenter, som skal bygges i etaper, den ene efter den anden. Opbygningen af ​​underbygningen er afhængig af fundamentets afslutning. På samme måde er konstruktionen af ​​overbygningen afhængig af færdiggørelsen af ​​underbygningen. Derfor skal konst

Slidkursus i brodæk: Emne og Typer

Efter at have læst denne artikel vil du lære om emnet og typerne af slidkursus, der leveres i brodernes dæk. Undervisningsmateriale: Alle brodæk er forsynet med en slags slidbane, enten beton eller bituminøs. I nye brodæk leveres normalt betræk kursus. Når disse konkrete slidbaner er alvorligt beskadigede på grund af en hvilken som helst årsag, kan bituminøse slidbaner lægges over det beskadigede slidbane. (Imidlerti

Beholdervægge brugt i broer (med diagram)

Efter at have læst denne artikel vil du lære om de vægge, der bruges i broer ved hjælp af diagrammer. Lukket type abutments økse bruges, hvor jordens udslip foran anlæggene skal forhindres ved at holde jorden og derfor fungerer sådanne slags anlæg som fastholdelsesvægge ud over at fungere som bærende vægge. I broer,

Brug af lejer under broen: 7 typer

Denne artikel kaster lys over de øverste syv typer af lejer, der anvendes under broerne. Typerne er: 1. Mindre stållejer 2. Hårde kobberlegeringer og rustfrit stållejer 3. Stållejer 4. Elastomere pudelejer 5. Elastomere kuglelejer 6. PTFE Padlejer 7. Forstærket Betonlejer. Type nr. 1. Mindre stållejer: Malt stål kan anvendes til fremstilling af vippe-, rulle- eller pladelejer. For at

Stiftelser for broer (med diagram)

A. Grunde Grundlag: Skarpe fundamenter defineres normalt som dem, hvis dybder er mindre end deres bredder. Grundlaget for murværk, massebeton eller RC Piers og anlæg af mindre højder, der understøtter forholdsvis mindre spændinger og uden mulighed for skure, laves normalt lavt. I tilfælde, hvor grundmaterialerne er sådan, at sikker lejepapacitet er meget lav inden for den lave dybde, kan denne form for fundament, selv om den ikke er egnet, være tilrådelig og dybt fundament kan anvendes. Design

Piers in Bridges: Typer og design overvejelser

Efter at have læst denne artikel vil du lære om: - 1. Typer af broer til broer 2. Design overvejelser af broer til broer 3. Reinforcement. Typer af broer til broer: Materialerne til konstruktion af bropier er: (i) mursten murværk (ii) sten murværk (iii) massebeton, (iv) Forstærket beton og (v) Forspændt beton. Murv

5 hovedtyper af lavprisbroer (med design)

Denne artikel sætter lys på de fem hovedtyper af lavprisbroer. Typerne er: 1. Timber Bridge 2. Bailey Bridge 3. Callender-Hamilton (Unit Construction) Bridge 4. Causeways 5. Sænkbare Bridges Type # 1. Timber Bridge: Tømmerbroer er generelt konstrueret på salbullah-bunkebøjle som understruktur og fundament og trædæk på træbjælker eller over RSJ som overbygning. Bunkebøkk

Top 6 typer af lange span broer

Denne artikel kaster lys på de seks øverste typer af langspændingsbroer. Typerne er: 1. Kontinuerlige Pladebærerbroer 2. Kontinuerlige Stålrørformede eller Kasse-Girderbroer 3. Stålbuebroer 4. Kontinuerlige eller Kantløbende Trussbroer 5. Kabel Opholdt Bridges 6. Suspension Bridges. Type # 1. Kontin

Top 9 typer af bevægelige broer (med diagram)

Denne artikel kaster lys over de øverste ni typer bevægelige broer. Typerne er: 1. Swing Bridge 2. Bascule Bridge 3. Traverser Bridge 4. Transporter Bridge 5. Cut-Boat Bridge 6. Lift Bridge 7. Raft Bridge 8. Boat Bridge 9. Pontoon Bridge. Type # 1. Swing Bridge: Swing Bridge, en type bevægelig bro er bygget over en kanal, hvorigennem damper og skibe ply. E

Forstærket og forspændt beton

Denne artikel vil hjælpe dig med at skelne mellem forstærket og forspændt beton. Den grundlæggende forskel mellem forstærket og forspændt beton er illustreret i figur 16.1. I armerede betonelementer vil der ikke være nogen belastning i den, når den er losset, men når den lastes, vil kompressions- og trækspænding udvikles på henholdsvis top- og bundfiber. På den and

Arch Ribs: Forces and Moments, Thrust and Shear

Efter at have læst denne artikel vil du lære om: - 1. Forcer og øjeblikke på Arch Ribs 2. Normal tryk på en hvilken som helst del af Arch Rib 3. Radial Shear 4. Influence Lines. Kræfter og øjeblikke på Arch Ribs: jeg. Temperatureffekt: En to-hængslet bue og en bundet bue er vist i figur 13.8, der viser effekten af ​​temperaturstigning på bueribben. På grund af

Forspændt beton: Betydning, fordele og system

Efter at have læst denne artikel vil du lære om: - 1. Betydning af forspændt beton 2. Fordele ved forspændt beton 3. Systemer 4. Tap 5. Designprincipper 6. Dæk og afstand 7. T-bjælke forspændt betonbro 8. Forspændt betonboks -Girder Bridges. Indhold: Betydning af forspændt beton Fordele ved Prestressed Concrete Systems of Prestressing Beton Tab af Prestressing Beton Konstruktionsprincipper for præsteringsbeton Cover og afstand af Prestressing Steel T-Beam Præstet Betonbro Forspændt Betonboks-Girderbroer 1. Betydning

Arch Bridges: Typer, komponenter og form

Efter at have læst denne artikel vil du lære om: - 1. Introduktion til Arch Bridges 2. Typer af Arch Bridges 3. Komponenter 4. Form 5. Særlige Egenskaber 6. Kræfter og Momenter 7. Analyse 8. Design Procedure 9. Hængsler til Betonbuer 10. Abutments. Indhold: Introduktion til Arch Bridges Typer af Arch broer af Arch broer Komponenter af Arch Bridges Formen af ​​Arch Bridges Særlige egenskaber ved Arch Bridges Kræfter og øjeblikke af Arch Bridges Analyse af Arch Bridges Designprocedure for Arch Bridges Hængsler til betonbuer Abutments for Arch Bridges 1. Introduktio

Top 4 typer af stålbroer (med eksempler)

Denne artikel kaster lys over de fire øverste typer stålbroer. Typerne er: 1. Valset stålbjælbroer 2. Forgyldte bjælkebroer 3. Pladebærerbroer 4. Trussed Girder Bridges. Type nr. 1. Valsede stålbjælker: Dette er den enkleste type stålbro, der har RSJ som bjælke- og ståltrugpladen fyldt med beton eller armeret betonplade som brodækket som vist i figur 14.1. Disse br

Design af stålbjælker (med diagram)

Efter at have læst denne artikel vil du lære om design af stålbjælker ved hjælp af diagrammer. Introduktion: Hvis et brodæk består af RC-plade, der blot hviler på få stålbjælker, tager RC-dækpladen den overbelastede belastning og levelasten ved at spænde mellem stålbjælkerne og overfører således belastningerne til stålbjælkerne. Stålbjælkerne vil

Design af stive rammebroer (med diagram)

Efter at have læst denne artikel vil du lære om udformningen af ​​stive rammebroer ved hjælp af diagrammet. Introduktion til stive rammebroer: I stive rammebroer er dæket stift forbundet til anlæg og brygger. Denne type struktur kan være en enkelt span-enhed eller en multi-span-enhed som angivet i figur 12.1. Alle f

Design af Skew Bridges (med diagram)

Efter at have læst denne artikel vil du lære om udformningen af ​​skæve broer ved hjælp af diagrammer. Skæve broers adfærd adskiller sig meget fra normale broer, og derfor kræver udformningen af ​​skæve broer særlig opmærksomhed. I normale broer er dækpladen vinkelret på understøtningerne og som sådan overføres belastningen placeret på dækpladen til understøtningerne, som er placeret normalt til pladen. Lastoverførsel fra en sk

Design af Balanced Cantilever Bridges (med diagram)

Efter at have læst denne artikel vil du lære om design af balancerede cantilever broer. Introduktion til Balanced Cantilever Bridges: Balancerede cantilever broer adopteres til forholdsvis længere spændinger, hvor blot støttede, kontinuerlige eller stive rammetype overbygninger er fundet uegnede. Sim

Design af slab og girderbroer (med diagram)

Efter at have læst denne artikel vil du lære om design af slab og bjælker broer. Introduktion: Slab- og bjælkebroer anvendes, når den økonomiske spændingsgrænse for faste slabbroer overskrides. For simpelthen understøttede spændinger er denne grænse generelt på næsten 10 meter og for kontinuerlige eller afbalancerede cantilever type strukturer, er denne grænse 20 til 25 meter. Dækpladen på

Solid Slab Bridges: Fordele, ulemper og principper

Efter at have læst denne artikel vil du lære om: - 1. Fordele ved Solid Slab Bridges 2. Ulemper ved Solid Slab Bridges 3. Principper. Fordele ved Solid Slab Bridges: En sådan type dæk har følgende fordele i forhold til andre typer af overbygninger: i) Formwork er enklere og billigere. ii) Mindre tykkelse af dæk og derved reducere fyldningshøjden og dermed omkostningerne ved tilgange. iii)

Top 6 metoder til estimering af oversvømmelse

Denne artikel sætter lys på de seks bedste metoder til estimering af oversvømmelsesudladning. Metoderne er: 1. Catchment-Run-Off Metode 2. Empiriske Formler 3. Rationel Metode 4. Tværsnitsareal og Senghældning 5. Tværsnittsareal og hastighed som observeret ved Bridge Site 6. Tilgængelige Records. Metod

Design af buede broer (med diagram)

Efter at have læst denne artikel vil du lære om designet af buede broer. Krumme broer er normalt tilvejebragt til viadukker og byttepunkter, hvor divergerende trafikbaner omdannes til en multilanbro eller overbro og omvendt. Et eksempel herpå er den anden højhlybro i Calcutta med seksbanespaltede kørebaner på hovedbroen over floden og på viadukterne på både Calcutta og Howrah side. Udveksl

Konstruktion af broer: Top 14 Checkliste

Følgende belastninger, kræfter og påvirkninger skal overvejes og kontrolleres i brobyggernes konstruktion: - 1. Dead Load 2. Live Load 3. Fodvejsning 4. Impact Allowance 5. Vindbelastning 6. Vandret kraft på grund af vandstrømme 7. Longitudinale kræfter 8. Centrifugalkræfter 9. Opdrift 10. Jordtryk 11. Tempe

Sådan bestemmes dybden af ​​fundamentet for broer?

Denne artikel vil guide dig om hvordan du bestemmer dybden af ​​fundamentet for broer ved hjælp af et eksempel. Dybden af ​​fundamenterne for understrukturer skal bestemmes ud fra hensynet til jordens tryksikkerhedstryk, idet der tages hensyn til effekten af ​​lugt som beskrevet i proceduren. For broer i

Foreløbige værker af broen Site

Efter at have læst denne artikel vil du lære om: - 1. Preliminary Works of Bridge Site 2. Detaljeret flodundersøgelse af Bridge Site 3. Yderligere oplysninger, der skal indsamles 4. Undersøgelse af lokalt tilgængeligt materiale. Preliminære værker af Bridge Site: 1. Indsamling af generelle data: Dette omfatter forberedelse og indsamling af følgende kort: (a) Indeksoversigt: Et indekskort, der viser broens foreslåede beliggenhed, de eksisterende kommunikationsmidler, den generelle topografi i området og de vigtige byer og landsbyer i området. Dette kor