bank

Monetære Regulering og Kreditstyring af RBI

Monetære Regulering og Kreditstyring af RBI! Indiens Reserve Bank er hovedsagelig udformet som en topmagt for monetær forvaltning. Den primære funktion er at formulere og administrere pengepolitikken. Pengepolitikken henviser til "brugen af ​​instrumenter inden for centralbankens kontrol med at påvirke niveauet for den samlede efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser ved regulering af pengemængden og krediten. Reserveb

Bestræbelser fra RBI mod fremme af industrifinansiering

Bestræbelser fra RBI mod fremme af industrifinansiering! Hurtig industrialisering er nøglen til at fremskynde økonomisk vækst og udvikling. Forudsætninger for industriel udvikling er fem M: mænd, materialer, maskiner, ledelse og penge. Af disse penge er det primære vigtigt. Penge i industrien kommer fra industrifinansiering. Hurti

Rapport fra arbejdsgruppen om omstrukturering af svage offentlige sektorer

Rapport fra arbejdsgruppen om omstrukturering af svage offentlige sektorer! Et af de store problemer, der står overfor banksektoren internationalt, er, hvordan man styrker bankernes kapitalgrundlag og hvordan man gør dem modstandsdygtige over for stigende risikoeksponeringer. Det er almindeligt enige om, at opbygningen af ​​misligholdte lån (NPL) har været en vigtig faktor, der har ødelagt rentabiliteten hos offentlige banker (PSB) i Indien. Som påp

RRB: Struktur og funktioner i de regionale landdistrikterne

Struktur og funktioner i de regionale landdistrikterne! Regionalbankerne (RRB) har til formål at yde kredit og andre faciliteter til små og marginale landmænd, landbrugsarbejdere, håndværkere og små iværksættere i landdistrikter. RRB Act, 1986, bemyndiger centralregeringen til at etablere en eller flere RRB'er i en stat eller et EU-territorium, når en sponsorbank fremsætter en sådan anmodning. Sponsorba

Evaluering af ICICI's resultater til 31. marts 1998

Læs denne artikel for at lære om evalueringen af ​​ICICI's resultater til 31. marts 1998! Selskabet har gjort en enorm fremgang med at yde finansiel bistand til virksomhedssektoren. Upto 31. marts 1998 var det samlede beløb for låne sanktioneret Rs. 1145, 2 mia., Men det samlede udbetalingsbeløb var Rs. 684, 0

Verdensbanken: Funktioner, Organisation, Operationer og Kritik

Verdensbanken: Funktioner, Organisation, Operationer og Kritik! Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), bedre kendt som Verdensbanken, blev oprettet samtidig med, at Den Internationale Valutafond løste problemet med internationale investeringer. Da IMF var udformet til at yde midlertidig bistand til afhjælpning af betalingsbalanceproblemerne, var der også behov for en institution til støtte for langsigtede investeringsformål. IBR

Fremtrædende funktioner i Narasimham-udvalget

De fremtrædende træk i Narasimham-udvalgsrapporten er som følger: 1. Ifølge udvalget har det finansielle system en afgørende rolle at spille i mobiliseringen af ​​besparelser og deres produktive brug ved effektiv tildeling. Udvalgets tilgang til at sikre reformen af ​​den finansielle sektor er således at sikre, at den finansielle servicesektor fungerer på basis af operationel fleksibilitet og funktionel autonomi med henblik på at øge effektiviteten, produktiviteten og rentabiliteten. Bankens og udvi

Politik for langsomt stigende priser: Ulemper og fordele

Politik for langsomt stigende priser: Ulemper og fordele! Politikken for langsomt stigende priser eller mild inflation: På grund af stiv prisstabilisering har nogle økonomer fremført en politik med forsigtigt stigende priser på følgende tal: 1. Det vil forhindre underbeskæftigelse og depression. Det

En gennemgang af de generelle instrumenter for kreditkontrol, som anvendes af centralbanken

En gennemgang af de generelle instrumenter for kreditkontrol, der anvendes af centralbanken! Alle disse generelle instrumenter for kvantitativ kreditkontrol, dvs. bankrentepolitik, åbne markedsoperationer og variabel reserveforhold har til fælles en høj grad af objektivitet og generelitet. Desuden er deres indflydelse på kreditmængden hovedsageligt præget af deres virkning på handelsbankernes reserveposition og deres udlånsaktiviteter. Ændrin

6 Kontrolformer anvendt af centralbanken for selektiv kreditkontrol

Med henblik på selektiv kreditkontrol benytter centralbanken regelmæssigt følgende former for kontrol, fra tid til anden. 1. Sikring af låneforordningen ved fastsættelse af margenkrav: Udøvelsen af ​​margenbehovet vedtages af alle bankfolk til at bestemme låneværdien af ​​en sikkerhedsstillelse, der tilbydes af låntageren. Sikkerhedslånet

Bankrentepolitik (BRP) anvendt af en centralbank

Læs denne artikel for at lære om bankens rentepolitik (BRP), som bruges af en centralbank! Bankkursen er et traditionelt kreditkontrolmiddel, der anvendes af en centralbank. For at udføre sin funktion som udlåner af sidste udvej til kommercielle banker, vil det rabat førsteklasses regninger eller forskudslån mod godkendte værdipapirer. En sp

Begrænsninger af selektive kreditkontrol af centralbanker

Begrænsningerne for selektiv kreditkontrol er som følger: 1. Selektiv kreditkontrol gælder, når alt betragtes som kommercielle banker og kun til bankkredit. Ikke-bankfinansieringsinstitutter forbliver generelt uden for centralbankens område, og i den grad svækkes de ønskede mål for selektiv kreditkontrol også af alternative kreditkilder uden for den organiserede pengesektor, som f.eks. Pen

Variabel Cash Reserve Ratio Metode for kreditkontrol, der anvendes af centralbanker

Variabel Cash Reserve Ratio Metode for kreditkontrol, der anvendes af centralbanker! Det variable cash reserve ratio er forholdsvis ny metode til kredit kontrol anvendt af centralbanker i nyere tid. I 1935 vedtog USA's Federal Reserve System det for første gang. I lande, hvor pengemarkedet er uorganiseret eller underudviklet, er der nu taget større anvendelse af denne metode til kreditkontrol.

Pengestyrende foranstaltninger vedtaget af RBI

Pengestyringsforanstaltninger vedtaget af RBI! Under planlægningens æra har indiens regering og reservebanken i høj grad prioriteret monetær kontrol i sit forsøg på at kontrollere inflationen. Monetærpolitikken i landet fremhæves således fremtrædende som antiinflationær. Faktisk har det været RBI's vigtigste funktion at kontrollere og regulere tilgængeligheden af ​​kredit, kreditomkostningerne og brugen af ​​kreditflow i økonomien. I perioden 1951-1987

Selektive kreditkontrolmetoder Anvendt af centralbankerne

Selektive kreditkontrolmetoder Anvendt af centralbankerne! Selektive metoder til kreditkontrol er en forholdsvis ny udvikling i centralbankens monetære forvaltning. Foranstaltningerne til selektiv kontrol er skarpt at skelne fra de generelle instrumenter til kreditkontrol, idet de er rettet mod særlige anvendelser af kredit og mod det samlede kreditvolumen.

Begrænsninger af Variabel Reserve Ratio for Central Bank

Syv begrænsninger af centralbankens variable reserveforhold er som følger: 1. Store overskydende reserver 2. Bestemmelse af bankkreditpolitik 3. Efterspørgsel efter bankkredit 4. Forvrængninger forårsaget af hyppig anvendelse 5. Diskriminerende virkning 6. Inddragelse af et usikkerhedselement 7. Eks

Vigtige funktioner udført af centralbanker (6 funktioner)

Vigtige funktioner udført af centralbanker er som følger: 1. Centralbank som Noterbank nummer 2. Centralbank som depotbank for valutareserver 3. Centralbank som bankmand til regering 4. Centralbank som bankmand til handelsbanker 5. Centralbank som Kontrolchef for Kredit 6. Centralbank som Promotor for Økonomisk Udvikling. B

Kreditordningens kreditmekanisme

Mekanisme for Credit Creation af Bank! Lad os gå nærmere ind i detaljerne om denne kreditoprettelse fra bankerne. Mens vi beskæftiger os med de historiske aspekter af bankvæsenet, har vi set, hvordan de tidlige guldsmeder i England ramte ideen om at tjene penge ved udlån, med interesse, en sikker sum ud af de penge, som deres ejere deponerede for sikker frihedsberøvelse. De h

Vigtige metoder, der er tilpasset af RBI for at kontrollere kreditoprettelsen

Nogle af de metoder, der anvendes af RBI til at kontrollere kreditoprettelsen er: I. Kvantitativ metode II. Kvalitativ metode. De forskellige metoder, som RBI anvender til at kontrollere kreditværdigheden hos de kommercielle banker, kan klassificeres i to grupper, nemlig kvantitative kontroller og kvalitative kontroller.

4 Metoder anvendt af centralbanken for kreditkontrol

De fire vigtige metoder, der anvendes af centralbanken for kreditkontrol, er som følger: 1. Bank Rate eller Diskonteringspolitik: Bankkursen eller diskonteringsrenten er den sats, der er fastsat af centralbanken, hvor den afregner første klasse vekselkurser og statspapirer, der afholdes af forretningsbankerne.

Centralbanken kontrollerer kredit for at nå de følgende mål

Centralbanken kontrollerer kredit for at nå følgende mål: 1. At stabilisere det interne prisniveau: Et af formålene med at kontrollere kredit er at stabilisere prisniveauet i landet. Hyppige prisændringer påvirker økonomien negativt. Inflations- eller deflationstendenser skal forebygges. Dette kan opnås ved at vedtage en velovervejet politik for kreditkontrol. Image

Centralbankens rolle i en udviklingsøkonomi i et land

Læs denne artikel for at lære om centralbankens rolle i en udviklingsøkonomi i et land! Centralbanken i en udviklingsøkonomi udfører både traditionelle og ikke-traditionelle funktioner. De vigtigste traditionelle funktioner, der udføres af det, er monopolet på noteudstedelse, bankmand til regeringen, bankernes bank, udlåner af den sidste udvej, kreditkontrol og fastholdelse af stabil valutakurs. Image C

11 måder, hvor en centralbank er differentieret fra en handelsbank

Nogle af de vigtigste måder, hvorpå en centralbank er differentieret fra en kommerciel bank, er som følger: En centralbank er stort set forskellig fra en kommerciel bank på følgende måder: 1. Centralbanken er den øverste institution for landets monetære og bankstruktur. Handelsbanken er et af pengemarkedsorga- nerne. Image

Kapitalmarked: Betydning, funktioner og betydning af kapitalmarkedet

Læs denne artikel for at lære om kapitalmarkedet: det er mening, funktioner og betydning! Betydning og funktioner: Kapitalmarkedet er et marked, der beskæftiger sig med langfristede lån. Det forsyner industrien med fast og arbejdskapital og finansierer mellem- og langfristede lån fra central-, stats- og lokalregeringer. Kap

Kreditgrænse: 10 begrænsninger for bankernes magt til at skabe kredit (793 ord)

Følgende er begrænsningerne på de kommercielle bankers magt til at skabe kredit: 1. Kontantbeløb: Kreditværdierne for pengeinstitutter afhænger af det beløb, de har. Jo større penge er, desto større er kreditten, der kan oprettes af bankerne. Image Courtesy: brunswickplantationliving.com/wp-content/uploads/2013/07/credit-limit.jpg Den

Kreditoprettelse: Kreditprocesprocessen i kommercielle banker

Credit Creation: Kreditprocessen i Commercial Banks! Lad os forklare den egentlige proces med kreditoprettelse. Vi har i vores sidste artikel set, at bankernes evne til at skabe kredit afhænger af, at bankerne kun har brug for en lille procentdel af kontanter til indlån. Hvis bankerne holdt 100 pct.

Kreditoprettelse: De vigtigste funktioner i en kommerciel bank

Credit Creation: De vigtigste funktioner i en Commercial Banks! Oprettelsen af ​​kredit eller indlån er en af ​​de vigtigste funktioner i kommercielle banker. Ligesom andre virksomheder søger bankerne at tjene penge. Til dette formål accepterer de kontanter i efterspørgselsindskud og forskud på lån til kunder. Image Courte

Porteføljeforvaltning af en kommerciel bank: (Mål og teorier)

Læs denne artikel for at lære om porteføljeforvaltning af en kommerciel bank: mål og teorier: Hovedformålet med en kommerciel bank er at søge overskud som enhver anden institution. Dens evne til at tjene penge afhænger af investeringspolitikken. Dens investeringspolitik afhænger i sin tur af den måde, hvorpå den forvalter sin investeringsportefølje. Image Cou

Handelsbank: Betydning, Typer og Funktion (1797 Ord)

Læs denne artikel for at lære om den kommercielle bank: det er mening, typer og funktion! Chamber's Twentieth Century Dictionary definerer en bank som en "institution for at holde, udlåne og udveksle, mv. Af penge." Økonomer har også defineret en bank, der fremhæver sine forskellige funktioner. Iføl

5 Vigtige principper efterfulgt af bankerne for udlåns penge

Banker følger følgende udlånsregler: 1. Likviditet: Likviditet er et vigtigt princip for banklån. Bank låner kun i korte perioder, fordi de udlåner offentlige penge, som til enhver tid kan tilbagekaldes af indskydere. De forventer derfor lån på sikkerheden af ​​sådanne aktiver, der let kan omsættes og konverteres til kontanter med kort varsel. Image Courte

7 Essentials of a Sound Banking System

Nogle af hovedpunkterne i et solidt banksystem er som følger: Som hævdet af Crowther: "Hemmeligheden bag succesfuld bank er at fordele ressourcerne mellem de forskellige former for aktiver på en sådan måde, at der opnås en god balance mellem likviditet og rentabilitet, så de er kontanter (ved hånd eller hurtigt realiserbar) til opfylder alle krav og samtidig tilstrækkelig indkomst for banken til at betale det og tjene overskud for sine aktionærer. "Me

Nyttige noter om en handelsbanks investeringspolitik (312 ord)

Læs denne artikel for at lære om en handelsbanks investeringspolitik! En bank foretager investeringer med det formål at tjene penge. For det første beholder primære og sekundære reserver at opfylde sine likviditetskrav. Dette er vigtigt for at tilfredsstille samfundets kreditbehov ved at yde kortsigtede lån til sine kunder. Uanse

Commercial Bank: Balancen for en Commercial Bank

Læs denne artikel for at lære om balancen for en kommerciel bank (Fordeling af aktiver og fordeling af forpligtelser)! Balancen for en kommerciel bank giver et billede af dets funktion. Det er en erklæring, der viser sine aktiver og passiver på en bestemt dato i slutningen af ​​et år. Image Courtesy: steelemetrics-cdn.s3.amazo

Banking: Bankens udvikling, oprindelse og vækst

Læs denne artikel for at lære om bankens udvikling, oprindelse og vækst! Ordet "bank" anvendes i en handelsbanks forstand. Det er af germansk oprindelse, selv om nogle personer sporer sin oprindelse til det franske ord 'Banqui' og det italienske ord 'Banca'. Det henviste til en bænk til opbevaring, udlån og udveksling af penge eller mønter på markedet ved penge långivere og pengevekslere. Image

Kommercielle banker: 7 Vigtige roller for kommercielle banker i et udviklingsland

Nogle af de vigtige vigtige rolle, som kommercielle banker i et udviklingsland er, er som følger: Udover at udføre de sædvanlige handelsbankfunktioner spiller banker i udviklingslande en effektiv rolle i deres økonomiske udvikling. De fleste mennesker i sådanne lande er fattige, arbejdsløse og engagerede i traditionelt landbrug. Imag

Banking: Nyttige noter om begrebet prioriteret sektor

Nyttige noter om begrebet prioriteret sektor! Bankerne skal øge kreditflowet for at opfylde de legitime krav til små og SSI. De små industris kreditkrav bør gives fortrinsbehandling, samtidig med at der ydes kredit til denne sektor. Image Courtesy: 68.169.41.45/~mediate/wp-content/uploads/2012/08/ATM.jpg

Pengeoprettelse (Credit Creation) i Commercial Banks

Pengeoprettelse (Credit Creation) i Commercial Banks! Det er en af ​​de vigtigste aktiviteter i kommercielle banker. Gennem processen med pengeopbygning er kommercielle banker i stand til at skabe kredit, hvilket langt overstiger de indledende indlån. Denne proces kan forstås bedre ved at lave to antagelser: (i) Hele det kommercielle banksystem er en enhed og betegnes som »banker«. (ii) A

Kommercielle banker: Primære og sekundære funktioner i kommercielle banker

Erhvervsbanker: Handels- og sekundærfunktioner i kommercielle banker! (1) Primærfunktion: 1. Accept af indlån: Det er den vigtigste funktion af kommercielle banker. De accepterer indskud i flere former i overensstemmelse med kravene i forskellige dele af samfundet. De vigtigste typer af indskud er: (i) Nuværende konto Indskudd eller efterspørgselsindskud: Disse indskud refererer til de indskud, som bankerne kan tilbagebetale på efterspørgsel: 1. Sådan

Centralbankernes rolle i økonomien: Funktioner og uafhængighed

Centralbankernes rolle i økonomien: Funktioner og uafhængighed! En centralbank er den mest betydningsfulde og indflydelsesrige bank i landet eller, hvad angår EU, regionen. De tre mest kendte centralbanker i verden er sandsynligvis Federal Reserve Bank of USA (ofte kaldet Fed), Den Europæiske Centralbank (ECB) og Bank of England. Ce

Betydningen af ​​kommercielle banker i økonomi: Funktioner og formål

Betydningen af ​​kommercielle banker i økonomi: Funktioner og formål! Kommercielle banker kaldes også joint stock banks, retail eller high street banker. Alle fire navne fortæller os noget om dem. Kommercielle indikerer, at de er erhvervsorganisationer, der søger at tjene penge. Fællesaktie betyder, at de har begrænset ansvar og er i den private sektor. I de fles