jordskred

Jordskred forårsaget af naturlige og menneskelige faktorer

Feltundersøgelser, diskussioner med berørte forskere, der arbejder i reserven og omfattende litteraturundersøgelse tyder på, at jordskred af NDBR kan kategoriseres i to grupper ud fra deres udløsende begivenheder: (1) Jordskred forårsaget af naturlige faktorer, og (2) Jordskred forårsaget af menneskelige aktiviteter, især hældningsændringer. Naturfak