forsikring

Rolle og betydning af forsikring - Forklaret!

Følgende punkt viser forsikringens rolle og betydning: Forsikring har udviklet sig som en proces til sikring af folks interesse for tab og usikkerhed. Det kan beskrives som en social enhed til at reducere eller eliminere risikoen for tab af liv og ejendom. Forsikring bidrager meget til samfundets generelle økonomiske vækst ved at give stabilitet til procesens funktion. F

FDI's rolle i forsikringssektoren (295 ord)

Denne artikel indeholder oplysninger om FDI's rolle i forsikringssektoren! Selv efter liberaliseringen af ​​forsikringssektoren har de offentlige forsikringsselskaber fortsat domineret forsikringsmarkedet og nyder over 90 pct. Af markedsandelen. FDI er den proces, hvor beboere i et land erhverver ejendomsretten til aktiver med henblik på at kontrollere produktion, distribution og andre aktiviteter i et firma i et andet land. Ima

7 vigtigste forsikringsprincipper

Det vigtige forsikringsprincip er som følger: Det primære motiv for forsikring er samarbejde. Forsikring defineres som den retfærdige overførsel af risiko for tab fra en enhed til en anden i bytte for en præmie. Image Courtesy: framab.com/wp-content/uploads/2013/06/Short-Term-Life-Insurance.jpg 1. Kon

2 hovedgrupper, hvor forsikringssektoren er bredt fordelt

De grupper, hvor forsikringen er bredt fordelt, er som følger: Der er forskellige former for forsikring som livsforsikring, skibsforsikring, bilforsikring, afgrødeforsikring mv. En person kan tage enhver form for forsikring afhængig af hans krav. Billedrettighed: 1.bp.blogspot.com/-DSSTsDUGIYg/banner1.jp

Forsikring - Køberens synspunkt og forsikringsselskabers synspunkt

Forsikring - Køberens synspunkt og forsikringsselskabets synspunkt! Forsikring som et middel til at reducere risiko og usikkerhed har to aspekter: For det første fra den person, der køber en forsikring; og for det andet ud fra et forsikringsselskabs synspunkt, der sælger en forsikringspolice. 1. Fra køberens synsvinkel: Forsikring er det modsatte af gambling. Det

Havforsikring: Natur, Emne og Principer

Natur: Havforsikring er bekymret for oversøisk handel. International handel indebærer transport af varer fra et land til et andet land med skibe. Der er mange farer under omladningen. De personer, der importerer varerne vil gerne sikre deres sikre vares ankomst. Rederiet ønsker skibets sikkerhed. Så marineforsikring sikrer dækning af alle typer risici, der opstår under transit. Havf

Hvad er principperne for en forsikringspolitik?

1. Forsørgelig interesse: Den person, der får en forsikring, skal have en forsikringspligtig interesse i ejendommen eller livsforsikret. En person siges at have en forsikringspligtig interesse i ejendommen, hvis han nyder godt af sin eksistens og bliver skadet ved dens ødelæggelse. Uden forsikringsmæssig interesse er forsikringsaftalen ugyldig. Eje

Hvad er fordelene ved forsikring?

Forsikringen er blevet en integreret del af forretnings- og menneskelivet. 'Frygten for tab' har været en begrænsning for væksten i forretning og handel. En usikker fremtid for forretninger og enkeltpersoner har altid været på vej mod ham. Forsikring har været med til at løse mange problemer i erhvervsliv og privatliv. Følge

7 Typer af brandforsikringspolitikker

Der er en række brandforsikringer, der passer til forskellige interesser. En række faktorer overvejes, inden de træffer beslutning om, hvilke former for politikker der skal træffes. Disse faktorer er: 1. Den pågældende type risiko. 2. Arten af ​​ejendommen, der skal sikres. 3. Indholdet af ejendommen. 4. Arbej

11 former for havforsikringspolitikker

1. Voyage Policy: Det dækker risikoen fra afgangshavnen til bestemmelseshavnen. Politikken slutter, når skibet når ankomsthavnen. Denne type politik købes generelt for fragt. Risikodækningen starter, når skibet forlader afgangshavnen. 2. Tidspolitik: Denne politik udstedes for en bestemt periode. Alle

9 Klausuler omfattet af en marinforsikringspolitik

En havforsikringspolitik kan have en række klausuler. Disse klausuler kan være generelle for alle former for politikker, eller kan være specielle til at dække bestemte aftalte punkter. En politik skal dække alle typer ting, så det kan undgå misforståelser eller undgå konflikter på et senere tidspunkt. Nogle af

Hvad er de forskellige Forsikringsformer?

Nogle af disse former diskuteres her: 1. Motorforsikring: Alle private og offentlige køretøjer kan være forsikret under motorforsikring. Disse politikker dækker risiko for tyveri, skade, oversvømmelser mv. I tilfælde af skader på køretøjet kompenserer forsikringsselskabet for sådant tab. Motorforsikring dækker også tab til tredjepart. En tredjep

2 Typer af marine tab: Total tab og delvist tab

Havtab kan opdeles i følgende kategorier: A. Total tab: Samlet tab er opdelt i to kategorier: 1. Faktisk total tab: Faktisk totalt tab opstår under følgende situationer: (a) Genstanden er fuldstændig ødelagt. (b) Varerne er så beskadigede, at de ophører med at være en ting af den art, der var forsikret. (c) De

Hvad er livsforsikringens vigtige hjælpemiddel?

1. Beskyttelse for familie: Livsforsikring giver familiebeskyttelse efter brødbrugerens død. Når en person dør i en tidlig alder, mister familien sin indtægtskilde. Familien er betalt mængden af ​​politik. Disse penge kan bruges til at skabe en anden indtægtskilde. Så forsikring er gavnlig for familien. 2. Tilskyn

Livsforsikring: Betydning, overgivelsesværdi og andre detaljer

Betyder: Livsforsikring og livsforsikring er to almindeligt anvendte ord. Mens 'livsforsikring' er det rigtige ord for livsforsikringen, anvendes der generelt 'livsforsikring'. I livsforsikringsaftalen er forsikringsbeløbet definitivt betalt, det er kun et spørgsmål om tid. Politikken kan modnes i løbet af den forsikredes livstid, eller den kan betales ved hans død. Liv

7 Typer af livsforsikringspolitikker

De syv former for livsforsikringspolicer er som følger: 1. Hele livspolitikken 2. Udlodningspolitik 3. Med eller uden fortjenestepolitik 4. Fælles livspolitik 5. Janata-politik 6. Familiebeskyttelsespolitik 7. Konvertibel hel livspolitik. 1. Hele livspolitikken: Politikken kaldes også 'Ordinær livspolitik'. I

Brandforsikring: Betydning, procedure og principper for brandforsikring

Betyder: Brandforsikring blev startet efter havforsikring. Havforsikring var kun nyttig for personer, der var involveret i en form for handel. Branden ødelæggelse kan opleves af personer fra alle samfundslag. The Great Fire of London i 1956 ødelagde 13.000 huse i fire dage. Denne 'Great Fire' fødte brandforsikring. Br

Forsikring: Koncept, Betydning og Principper

Læs denne artikel for at lære om begrebet, funktioner, betydning, filosofi, betydning, principper og typer af forsikringer. Begrebet Term forsikring: Udtrykket forsikring kan defineres som følger: En forsikringsaftale er en kontrakt, hvorefter forsikringsselskabet (dvs. forsikringsselskab) mod betaling af en sum betalt af den forsikrede (kaldet præmien) er enig. (i