grøn revolution

Stigning i produktivitet af afgrøder efter den grønne revolution

Introduktion og diffusion af High Yielding Varieties (HYV) har væsentligt øget produktionen af ​​korn, især af hvede og ris. Det er på grund af de nye sorter, at Indien nu eksporterer hvede og ris til Bangladesh, Kina og Rusland, de asiatiske lande, Etiopien, Afghanistan og de østeuropæiske lande. Området

Grøn revolution: Gunstige og ugunstige virkninger

Lad os lave en grundig undersøgelse af den grønne revolutions gunstige og ugunstige indvirkning på Indien. Gunstig påvirkning af grøn revolution : en. Forøgelse af landbrugsproduktionen: Den direkte virkning af den nye landbrugsstrategi / grønne revolution er den kraftige stigning i landbrugsproduktionen. Produ