genetik

Gen: Typer og funktioner af gen

Læs denne artikel for at lære om genet: Typer og funktioner af gen! Betegnelsen gen blev introduceret af Johanssen i 1909. Forinden havde Mendel brugt ordfaktoren for en bestemt, særskilt, partikelformet arv, der deltager i udtryk for et træk. Johanssen har defineret gen som en elementær arv, som kan tildeles en bestemt egenskab. Mor

Forskningspapir om human genetik (10031 ord)

Her er dit forskningspapir om human genetik, kromosomer og gener! Vi arver nogle fysiske og biokemiske tegn fra vores forældre og forfædre. Overførsel af arvede figurer eller træk gennem generationer er kendt som arveligheden. Genetik er den gren af ​​biovidenskab, der beskæftiger sig med undersøgelsen af ​​de underliggende principper om arvelighed. Image Courte

2 typer operon system af genetik Fordele ved Gene forordning

En operon er en del af genetisk materiale (eller DNA), som virker som en enkelt reguleret enhed, der har en eller flere strukturgener, et operatørgen, et promotorgen, et regulatorgen, en repressor og en inducer eller corepressor (udefra). Operatør-, promotor- og regulatorgener udgør reguleringsregionen. O

Genekspression: Noter om regulering af genekspression

Læs denne artikel for at lære om genuttrykket: Noter om regulering af genuttrykning! Genekspression er mekanismen på det molekylære niveau, ved hvilket et gen er i stand til at udtrykke sig i fænotypen af ​​en organisme. Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Gene_expression_control.png Meka

Genetisk materiale: Natur og egenskaber af genetisk materiale

Læs denne artikel for at lære om det genetiske materiale: Natur og Egenskaber for Genetisk Materiale! Genetisk materiale: Genetisk materiale er det stof, der ikke kun styrer egenskabens arv fra den ene generation til den anden, men kan også udtrykke sin virkning gennem egenskabernes dannelse og funktion. I

Genmutationer: Mekanisme og betydningen af ​​genmutationer

Læs denne artikel for at lære om genmutationerne: Mekanismen og betydningen af ​​genmutationer af Morgan! De er nye pludselige arvelige diskontinuerlige variationer, som skyldes en ændring i nukleotidtypen og sekvensen af ​​et DNA-segment, der repræsenterer et gen eller cistron. De første registrerede genmutationer er Ancon Sheep (1791) og hornless (polled) kvæg (1889). Den første v

Genetik: korte noter om gener og enzymer

Læs denne artikel for at lære om genetik: korte noter om gener og enzymer Archibald Garrod (1902) var den første til at antyde, at gener opererer gennem enzymer. Han studerede en række arvelige menneskelige lidelser og fandt ud af, at de er indfødte fejl i stofskifte eller manglende organiske metaboliske maskiner til at udføre en bestemt funktion på grund af dannelsen af ​​defekte enzymer forbundet med arv af defekte gener. Image Cou

Human Genome Project: Silent Egenskaber og Målsætninger for Human Genome Project

Læs denne artikel for at lære om de tavse funktioner, mål, applikationer og fremtidige udfordringer i menneskelige genomprojekter! Hver enkelt person har en identitet, der skyldes ens genetiske makeup. Ingen to personer er ens (undtagen mono-zygot tvillinger), fordi de adskiller sig i deres genetiske make-up. I

Korte noter om genbibliotek og genbank

Læs disse korte noter på genbiblioteket og genbanken! Gene Library: En samling af DNA-fragmenter produceret af restriktionsendonucleaser, som repræsenterer hele DNA'et fra en organisme, er kendt som et DNA-bibliotek. Disse fragmenter kan formeres i en vært. Image Courtesy: farm8.staticflickr.com

Genetisk kodeks: Egenskaber og undtagelser af genetisk kode

Læs denne artikel for at lære om den genetiske kode: egenskaber og undtagelser fra den genetiske kode Selvom DNA består af kun fire typer nukleotider, kan sidstnævnte placeres på utallige måder. En DNA-kæde med kun ti nukleotidlængder kan således have 4 10 eller 1.048.576 typer af tråde. Da et enkelt DNA-molekyle har flere tusinde nucleotider, kan en grænseløs specificitet inkorporeres i DNA'et. Image Cour

Mekanisme for sexbestemmelse under genetisk kontrol

Mekanisme for sexbestemmelse under genetisk kontrol! Sexbestemmelse i de fleste planter og dyr er involveret i undersøgelsen af ​​faktorer, som er ansvarlige for at lave en individuel mand, kvinde eller en hermafrodit. Tidligere blev mekanismer til sexbestemmelse forklaret udelukkende på grundlag af kønkromosomer, hvis forfatning generelt adskiller sig hos mænd og kvinder. I de s

Karakteristik og undtagelser af genetisk kode - diskuteret!

Karakteristik og undtagelser af genetisk kode! Der er en intim forbindelse mellem gener og syntese af polypeptider eller enzymer. Gen er sammensat af nukleotider arrangeret på en bestemt måde. I moderne terminologi refererer et gen til en cistron af DNA. En cistron er lavet af et stort antal nukleotider.

Proces af genforudsigelse og tælling

Proces af gen forudsigelse og tælling! Annonation er en proces, der identificerer gener, deres regulatoriske sekvenser og mulige funktioner. Annonation indikerer de ikke-proteinkodende gener, kodende gener for r-RNA, t-RNA og nukleare RNA'er, mobile genetiske elementer og gentagne sekvensfamilier til stede i genom.

Nyttige noter om human genomprojekt (forklaret med diagram)

Nyttige noter om menneskelige genomprojekter! Human Genome Project er menneskets mest ambitiøse og spændende videnskabelige virksomhed. Human genomprojekt administreres af National Institute of Health og US Deptt. af energi. I USA startede arbejdet med dette projekt i 1990 med vilje til at kortlægge og sekvensere det komplette sæt kromosomer om 15 år. At

Noter om ufuldstændig dominans og co-dominans

Noter om ufuldstændig dominans og co-dominans! Ufuldstændig dominans: Dominansloven er ikke altid fundet korrekt, da der er mange eksempler, hvor den fuldstændige dominans er fraværende. I sådanne tilfælde er nogle træk af F 1- fænotype mellemliggende mellem de forældreegenskaber. I ufuldstændig dominans udtrykkes gener af et allelomorf par ikke som dominerende og recessiv, men udtrykker sig delvist, når de er til stede sammen i hybrid. Som et re

Bidrag fra Gregor Johann Mendel mod Genetikundersøgelsen

Gregor Johann Mendels bidrag til undersøgelsen af ​​genetik! Gregor Mendel (figur 5.3) blev født i 1822 til en familie af fattige landmænd i Silisian, en landsby i Heinzendorf, som nu er en del af Tjekkoslovakiet. Han sluttede sin gymnasium i en alder af atten. Han fik denne tidlige uddannelse i et kloster i Bruno (tidligere Brunn i Østrig). I en m

Krydsning over: Mekanismer, Kendelser, Faktorer og Betydning

Krydsning over kromosomerne: Mekanismer, typer, faktorer og betydning! Krydsning er processen med udveksling af genetisk materiale eller segmenter mellem ikke-søsterkromatider af to homologe kromosomer. Krydsning sker på grund af udvekslingen af ​​sektioner af homologe kromosomer. Normalt, hvis uafhængigt sortiment finder sted, dvs. når g

Sammenkobling af gener: Komplet Linkage, Ufuldstændig Sammenkobling og Betydninger

Sammenkobling af gener: Komplet linkering, ufuldstændig sammenkobling og betydninger! Komplet link: Hvis forbindelsen er færdig, bør der kun være forældrekombinationer og ingen rekombination. Morgan (1919) rapporterede en komplet forbindelse i Drosophila. Når almindelig hanlig vildflyvning med grå krop og normale vinger blev krydset med kvindens svarte krop og vestigiale vinger, var hybriderne alle med en grå bodied og normal winged (med dominerende figurer). Men nå

Genetiske Variationer: Rekombinationer og Mutationer

Genetiske Variationer: Rekombinationer og Mutationer! 1. Rekombinationer: De organismer, der udtrykker tegn hos begge forældre, er kendt som rekombinanter, og begivenhederne der er ansvarlige for at blande moder- og fædrekarakterer i seksuelt reproducerende organismer kaldes rekombination. Nye kombinationer vises på tre måder: (a) Ved uafhængigt udvalg af kromosomer på tidspunktet for dannelse af gameter. b) v

Sex Linked Arv og Non-Disjunction i Drosophila

Sex Linked Arv og Non-Disjunction i Drosophila! Kønkromosomerne bærer ikke kun nogle af de gener, der bestemmer sex, men også andre gener. Gener af bestemte tegn er forbundet med sexchromosomer i Drosophila melanogaster. Omkring 150 sex-linkede tegn er blevet opdaget hidtil i dette frugtbart. Morgan s tilfælde af øjenfarve arv i Drosophila kan bedst forklares ved at antage, at genet for pigment i øjet bæres på X-kromosom, og at Y-kromosomet ikke har nogen allel af dette gen. Som al

Sammenkobling af gener: Nyttige noter om sammenkobling af gener

Sammenkobling af gener: Nyttige noter om sammenkobling af gener! I Mendels dihybridforsøg viste F1-dobbelt heterozygoten altid uafhængigt sortiment af de to par gener på tidspunktet for gametdannelsen. Faktisk var princippet berettiget, fordi generne ikke var forbundet med hinanden. Dette skyldtes årsagen til, at gener var placeret på forskellige kromosomer. Det

Genetiske kort over kromosomer: Kortlægningsteknik og betydning

Genetiske kort over kromosomer: Kortlægningsteknik og betydning! Morgan (1911) forudsagde, at frekvensen af ​​krydsning er styret i vid udstrækning af afstande mellem gener. Sandsynligheden for forekomsten af ​​krydsning mellem to bestemte gener øges således, da afstanden mellem dem bliver større. Med andre o

3 Vigtige arvelighedsprincipper: formuleret af Mendel

Tre vigtige principper for arv formuleret af Mendel er: a) Principen om dominans (b) Segregationsprincippet eller renhed af gameter og (c) Princip for selvstændigt sortiment: (A) Princip (lov) af dominans: Ud af to kontrasterende allelomorfe faktorer udtrykker kun en sig selv i et individ. Faktoren, der udtrykker sig, kaldes dominerende, mens den anden, der ikke har vist sin virkning, betegnes som recessiv.

Arv i menneskehed: Teorier, grundlæggende og væsentlige arveegenskaber

Arv i menneskehed: Teorier, grundlæggende og væsentlige arveegenskaber! Mange synspunkter blev fremsat, før Mendel forklarede overførslen af ​​tegn fra forældre til afkom. 1. Fugtig dampteori: En græsk filosof, Pythagoras (580-500 f.Kr.) Foreslog, at hvert organ af dyrkroppe producerede dampe og ny organisme blev dannet ved kombination af forskellige organer. 2. Fluid

Kromosomal teori om arv (forklaret med diagram)

Kromosomteorien af ​​arv! Efter opdagelsen af ​​Mendels arvelove blev videnskabsmændene naturligt omgjort til mekanikernes problemer med de processer, de observerede. "Tid" af det tidligste tyvende århundrede gav hurtigt anledning til bekymring med "hvordan"? Et par papirer fra Sutton allerede i 1902 og 1903 (kun to og tre år, henholdsvis efter genopdagelsen af ​​Mendeles landemærkepapirer indledte genetikkens modemalder) pegede tydeligt på vejen til et fysisk grundlag for videnskaben om arvelighed. Kromosomsteorie

6 Metoder til at studere human genetik - Forklaret!

Nogle af de grundlæggende metoder til undersøgelse af human genetik er som følger: I de senere år er der udviklet nye teknikker. Med disse teknikker har det været muligt at forstå meget om arvsmåden for et antal tegn hos mennesker. 1. Stamtavlejournaler er velindspillede og velholdte, så det er blevet lettere at spore overførslen af ​​bestemt karakter gennem generationen. 2. Befolkni

Resultat af Mendeles eksperimenter

Resultat af Mendeles eksperimenter! (a) Kun F1 af en type: Mendel testede de syv tegn enkeltvis ved at krydse en sort, der bærer et bestemt karaktertræk (fx høj) med en anden sort, der bærer et andet træk af samme karakter (fx dværg). Ensartet gav Mendels kryds mellem de to forskellige sorter for hver karakter altid F 1, der kun var af en type. For

Sexbestemmelse mellem to personer af samme art

Sexbestemmelse mellem to personer af samme art! Kønnet er arvelig forskel mellem to individer af samme art. Køn er en af ​​de mest iøjnefaldende og interessante former for arvelige forskelle, der observeres blandt individer af samme art. Bestemmelse af køn bestemmes på befrugtningstidspunktet, når mænd og kvindelige gameter smelter sammen. A. Mand h

Principer om arv og variation

Principer om arv og variation! Gennem simpel observation har vi alle været opmærksomme på, at levende ting har individualitet. Et menneske er let adskilt fra andre på en række måder. På samme måde kan hunde fortælles, selvom de er af samme race. Et andet interessant punkt er, at når hunde har afkom, er de altid hunde, aldrig katte eller rotter. Desuden

Genomet: Betydning, åbenbaringer og konsekvenser

I denne artikel vil vi diskutere om: - 1. Betydning af genom 2. Human Genome Project 3. Genomiske Revelations 4. Udsigter og Implikationer af Human Genome 5. Human Genome Revelations. Indhold: Betydning af genom Human Genome Project s Genomiske åbenbaringer Udsigter og indvirkninger af humant genom Human Genome Revelations 1.