forex management

Udenlandsk valuta facilitet til indbyggede personer (med svar)

Liste over seksogtyve almindeligt stillede spørgsmål om udenlandsk valuta facilitet til residente individer med svar. Q. 1. Hvad er den Liberalized Remittance Scheme på USD 200.000? Ans. I henhold til Liberalized Remittance Scheme har alle bosiddende personer, herunder mindreårige, lov til frit at udbetale USD 200.000

Valutaveksling for beboere

Liste over 50 almindeligt stillede spørgsmål om valutaindretninger for beboere med svar. Spørgsmål 1. Hvem er hjemmehørende? Ans. I henhold til afsnit 2 (v) i FEMA, 1999, betyder en "person bosiddende i Indien" jeg. en person, der er bosat i Indien i mere end etoghalvfems toogt dage i løbet af det foregående regnskabsår, men omfatter ikke - (A) en person, der er gået ud af Indien eller som forbliver uden for Indien, i begge tilfælde: en. for elle

3 Hovedtyper af udenlandske valutaer

Denne artikel kaster lys over de tre hovedtyper af udenlandske valuta konti. Typerne er: 1. Nostro Konto 2. Vostro Konto 3. Loro Konto. Type nr. 1. Nostro-konto: På latin betyder 'Nostro' 'vores konto hos dig'. Nostro konto er kontoen opretholdt af en indisk bank med en oversøisk / udenlandsk bank.

Dokumentation i udenrigshandel

Handelssamfundet over hele kloden har skabt og vedligeholdt en systematisk metode til overførsel af dokumenter af varer i international handel og internationalt banksystem. Der er tre vigtige dokumenter, som normalt er involveret i udenrigshandelen. De tre dokumenter er veksel, konnossement og kreditkort.

Netting System: Fordele og Typer

Efter at have læst denne artikel vil du lære om fordelene og typerne af netting system. Fordele afledt af Netting System: 1. Det reducerer antallet af grænseoverskridende transaktioner mellem datterselskaber, resulterer i besparelser i de samlede administrative omkostninger ved sådanne pengeoverførsler. 2.

Fordele involveret i udnyttelse af syndikeret lån

Efter at have læst denne artikel vil du lære om fordelene ved syndikeret udlån. Fordele ved syndikering til låntager: en. Store summer arrangeres uden forsinkelse og i det mindste omkostninger i fremmed valuta. b. Få introduceret i det internationale lånemarked uden meget besvær. c. Midlerne er let tilgængelige til finansiering af store industrielle projekter. d. Lån

10 Grundlæggende indgange påkrævet til projektvurdering

Denne artikel beskriver de ti basale input, der kræves til projektevaluering. De er: 1. Indledende investeringer 2. Forbrugers efterspørgsel efter produktet 3. Produktets eller tjenesteydelsens pris 4. Produktets pris 5. Projektets levetid 6. Salvage Value 7. Overførselsrestriktioner 8. Skattelov 9. U

4 Kvalitative faktorer, der påvirker internationalt projekt

Følgende kvalitative faktorer skal undersøges inden afslutningen af ​​etableringen af ​​et internationalt projekt: - 1. Det økonomiske scenarie 2. Det politiske scenario 3. Finansieringsaspekter 4. Tilbagetrækning af skattebegrebet. Faktor # 1. Det økonomiske scenarie: Det nuværende og fremtidige politiske, økonomiske og samfundsmæssige scenario i værtslandet, hvor projektet skal baseres, er meget afgørende for projektets langsigtede rentabilitet og tilstrækkelig tilbagevenden til moderselskabets modtagelse. Som vi forstår, e

Top 4 betalingsmetoder i international handel

Denne artikel sætter lys på de fire bedste metoder til overførsel i international handel. Metoderne er: 1. Kontanter med ordre 2. Kontant ved levering 3. Kontanter mod dokumenter 4. Åbn konto. Metode # 1. Kontant med ordre: Kontanter med ordre er en situation, hvor sælgeren modtager forskudsbetaling fra kunden med ordre. Så

Mekanik for Forex Trading

Forex trading er også en del af Forex management. Forskellige Forex transaktioner som køb, salg, modtagelse af pengesummer, pengebetalinger mv i fremmed valuta for transaktioner udført med parter beliggende i andet land er dækket under Forex trading. Forex handel sker normalt enten på detailmarkeder eller engrosmarkeder. Det

8 juridiske måder at komme ud af begrænsning på fortjeneste tilbagebetalinger

Denne artikel sætter lys på de otte juridiske måder at komme ud af begrænsninger på fortjenesten repatrieringer. Måderne er: 1. Transfer Pricing 2. Royalties 3. Ledende og Lagging 4. Finansieringsstruktur 5. Inter-Company Loans 6. Fakturering Faktura 7. Re-Faktura Centers 8. Countertrade. Vejen # 1. Over

International Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Kapitalobligationsmodellen (CAPM) indikerer, at investorerne i en sikkerhed kun kompenseres for den systematiske risiko for sikkerheden. Og det antages, at den usystematiske risiko kan diversificeres af investoren ved at investere i forskellige aktivgrupper. Den usystematiske risiko er en unik risiko, der vedrører et bestemt firma, for eksempel arbejdsstrejke, manglende tilgængelighed af råmaterialer mv. D

Risici i international kapitalinvestering

Investeringer foretaget af udenlandske erhvervsvirksomheder i andre lande er underlagt følgende risici: 1. Økonomiske risici 2. Monetære risici 3. Politiske risici 1. Økonomiske risici: Økonomiske risici er kombinationen af ​​forretningsmæssige og finansielle risici: jeg. Forretningsrisiko: Forretningsrisiko refererer til variabiliteten af ​​de operationelle pengestrømme i en bestemt forretningsområde på grund af andre faktorer end den politiske risiko i det land, hvor projektet skal placeres. ii. Finansiel r

Opgave om udenlandske direkte investeringer (FDI)

Denne artikel giver et essay om udenlandske direkte investeringer (FDI). Når en investering foretages af en investor i det udenlandske lands fysiske aktiver, betegnes det som Foreign Direct Investment (FDI), med forbehold af, at ledelseskontrollen bevares af investor. Udenlandske porteføljeinvesteringer (FPI) angiver, at investeringerne foretages i finansielle værdipapirer i det fremmede land. U

Binomial Option Pricing Model

Prof. Cox, Ross og Rubinstein har foreslået binomialmodellen i 1979. Denne model er udviklet på begrebet beslutningstræsmodel af statistik. For denne modelapplikation skal binomialtræet udvikles. Træet ville repræsentere de mulige priser på den særlige udenlandske valuta pris i løbet af valgmuligheden. Denne m

5 Hovedtyper af græske bogstaver bruges til at beregne risiko

Denne artikel sætter lys på de fem hovedtyper af græske bogstaver, der bruges til at beregne risiko. Typerne er: 1. Delta i Option eller Hedge Ratio 2. Gamma 3. Theta 4. Vega eller Kappa eller Lambda 5. Rho og Phi. Type nr. 1. Delta i option eller hækningsforhold: Option delta angiver størrelsen af ​​den lange position, som hedger eller erhvervsdrivende skal have i den særlige udenlandske valuta pr. Option b

Black-Scholes Options Pricing Model

I 1973, i Journal of Political Economy, er Black and Scholes option prismodel blevet offentliggjort og betragtes som mest accepterede finansielle modeller. Denne model er også baseret på konceptet om at etablere en ikke-arbitrage portefølje af aktiver, gennem værdien af ​​optionen, når aktiekurserne er binomiale. Ved at

Udvikling af swapmarkedet | Finansielle swaps

Efter at have læst denne artikel vil du lære om udviklingen af ​​swap-markedet. I løbet af slutningen af ​​1970'erne er valutaswapen blevet udviklet for at støtte valutahandlerne for at undgå de britiske kontroller på grund af udsving i valutakursomregningskurserne. Udviklingen og udnyttelsen af ​​parallel- og back-to-back-lånene mellem virksomheder og finansielle institutioner har givet vækst til markedet for finansielle swaps over hele kloden. Kort sagt omfatter

Forholdet mellem Opkaldspris og Put Price

Læs denne artikel for at lære om forholdet mellem opkaldspris og sætte pris. Optionspræmien for opkalds- og salgsopsætningerne udført af forskellige makroøkonomiske variabler og dens indvirkning vil være forskellig fra variabel til variabel. Det er logisk at antage, at priserne på call og put options for den særlige udenlandske valuta og indenlandske valuta er indbyrdes forbundne. For at f

Risikovurdering i valutaswaps

Efter at have læst denne artikel vil du lære om, hvordan risikobegrænsningen sker i valutaswaps. Kontantstrømmen, der skal udveksles til swapkontrakten, er afhængig af den spotrente, der gælder på tidspunktet for swapkontrakten. Under sådanne omstændigheder påvirkes pengestrømmene ikke af senere ændringer i valutakurserne. Modpartern

Sådan beregnes valutaoptionspræmier?

Denne artikel vil guide dig for at lære om, hvordan du beregner valutaoptionspræmier. Hvis optionshaveren opnår ved udnyttelse af optionen til aktuel spotkurs, så er optionen kendt som i penge. Hvis optionsindehaveren beslutter sig for ikke at udøve, fordi det ikke ville være rentabelt at udøve til den nuværende spotrente, så er det kendt som Ud af pengene. Når den

Profit-Loss Profiler af Options

Efter at have læst denne artikel vil du lære om fortjeneste tabs profiler af muligheder. "Profitoverskudsprofiler" er rede til at skildre forholdet mellem valutakursen ved kontraktens udløb og nettovinst (tab) til erhvervsdrivende i figur 11.3: De følgende tal antages at udarbejde den grafiske præsentation i figur 1.3 (a

Forskel mellem valutaopkald og opsætningsmulighed

Denne artikel hjælper dig med at skelne mellem valutaopkald og sætning. Optionens indehaver har ret til at købe en bestemt udenlandsk valuta til en bestemt pris på eller inden forfaldsdatoen for kontrakten. Virksomheder vil købe valutaopkaldsoptionerne, hvis de har fremtidige betalinger i fremmed valuta, og de forventer, at lokal valuta vil afskrives mod særlig valuta. Det

Forskel mellem fremtidige marked og fremadrettet marked

Denne artikel vil hjælpe dig med at skelne mellem fremtidige marked og fremadrettet marked. Det fremtidige marked og forwardmarkedet adskiller sig på bemærkelsesværdige måder: 1. Prisinterval: Det fremtidige marked angiver et maksimalt daglig prisklasse for hver dag; Derfor er en futures markedsdeltager ikke udsat for mere end en begrænset mængde daglige prisændringer. Men te

Valuta Futures Kontrakt

På det internationale marked foregår der normalt regelmæssigt futureshandel på syv valutaer over for amerikanske dollar. De syv valutaer, som fremtidige handler udfører, er australske dollar, det britiske pund, euroen, den canadiske dollar, fransk franc, japansk yen og schweizisk franc. De fremtidige kontrakter ligner hinanden, den eneste og største forskel er den mængde valuta, der er repræsenteret af en bestemt futureskontrakt. Den no

Hurtige noter om krydsafdækning

Denne artikel indeholder en note om krydsafdækning. Cross hedging sker, når en virksomhed bruger en finansiel kontrakt i en valuta for at afdække eksponeringen i en anden valuta. Sikringen kan indgå i en futureskontrakt på en valuta, der er tæt forbundet med den ønskede valuta i en situation, hvor futures ikke er tilgængelige i en ønsket valuta. Sådanne

4 Typer af risiko eksponering og deres indvirkning

Der er fire typer af risikoeksponeringer. De er: 1. Transaktions eksponering 2. Operationel eksponering 3. Oversættelse eksponering 4. Økonomisk eksponering. Type nr. 1. Transaktionseksponering: En transaktionseksponering opstår som følge af udsving i valutakursen mellem det tidspunkt, hvor kontrakten indgås i fremmed valuta og tidspunktet for afregning. Tra

Top 5 foranstaltninger til reduktion af valutarisiko

Denne artikel sætter lys på de fem øverste foranstaltninger for at reducere valutarisiko. De er: 1. Faktureringspolitik 2. Overføringspris 3. Ledende og lagring og forlængelse af handelskredit 4. Netting 5. Matchende. Foranstaltning nr. 1. Faktureringspolitik: Når virksomheden har flere fabrikker og datterselskaber i udlandet, kan transaktioner i fremmed valuta med tredjemand, mellem et datterselskab og moderselskabet, have været moderselskab og datterselskaber. I til

Hvordan banker citere spotpriser til kunder?

Denne artikel vil guide dig for at lære om, hvordan banker citerer spotrenter til kunder. Valutakurser for amerikanske dollar: For at citere satser, bank eller autoriseret forhandler, fastslå den gældende valutakurs på engrosmarkedet og tilføj en margen på den. Reglen er, at den valuta, der sælges til (køb fra) en kunde, samtidig købes (sælges) på engrosmarkedet. Marginen

Sådan beregnes Cross og Forward Rate?

Denne artikel vil guide dig til at lære om, hvordan du beregner kryds og fremadgående sats. Krydsfrekvensberegning: Størstedelen af ​​verdenshandelen på Forex-markederne er hvad angår den amerikanske dollar, med andre ord, et ben af ​​de fleste udvekslingstjenester er den amerikanske valuta. Marginerne

Hurtige noter om værdi dato

"Værdi Dato" er den dato, hvor Forex Transaction finder sted. Det er den dag, hvor de to parter i transaktionen bytter valutaerne, og hver af parterne modtager eller betaler hjemvaluta i bytte af udenlandsk valuta. I et eksempel kan vi sige, at når banken ligger i Mumbai, Indien (antager kendt som Muni), foretager en transaktion med banken i New York, USA (antages kendt som Nemi); at få US $ i bytte af indiske rupees. N

Beregning af værdiansættelse eller afskrivning af valuta

Forward premium eller rabat på en bestemt valuta kan beregnes separat med hensyn til fremmed valuta og indenlandsk valuta separat. De anvendte formler og metoder er med hensyn til direkte citatmekanisme. A: Beregning af forward premium (appreciering) eller rabat (afskrivning) procent i forhold til fremmed valuta: Hvis det beregnede svar er positivt, betyder det, at den udenlandske valuta er præmie eller vis-a-vis.

Det Europæiske Monetære System (EMS)

Efter at have læst denne artikel lærer du om det europæiske monetære system (EMS), og hvordan fungerer det. Det Europæiske Monetære System (EMS): Det Europæiske Monetære System (EMS) blev udtænkt til at bane vejen for europæisk monetær integration. Hovedformålet med EMS var at etablere en zone med monetær stabilitet i Europa og opnå en større konvergens mellem den økonomiske og økonomiske politik mellem medlemslandene. Det blev betrag

Valutakurssystemer under Den Internationale Valutafond (IMF)

Efter at have læst denne artikel vil du lære om de forskellige valutasystemer under Den Internationale Valutafond (IMF). Oprindelig ordning under IMF: Efter afslutningen af ​​Anden Verdenskrig, for at lette den glatte internationale handel for at forbedre standarden for livers borgere i verden, blev Den Internationale Valutafond indarbejdet. Det

Transaktioner i udenlandsk valuta

Efter at have læst denne artikel vil du lære om valutatransaktioner. Valutahandel er en virksomhed, hvor udenlandsk valuta er varen i økonomiens forstand. Den udenlandske valuta er ikke en lovlig betalingsform for penge til hjemland. Den amerikanske dollar kan ikke bruges til afvikling af gæld i Indien; på trods af det har værdi. Værd

Evolution of Gold Standard: 3 Forms

Historisk er guldstandarden til stede i de tre forskellige former. Formularerne er: 1. Gold Valuta Standard 2. Gold Bullion Standard 3. Gold Exchange Standard. Form # 1. Gold Valuta Standard: Det monetære system, der afhænger af den bestemte vægt og renhed af guldet, der er indeholdt i guldmønterne, er kendt som Gold Currency Standard eller Gold Coin Standard. Gu

Hvornår blev Euro lanceret?

Efter at have læst denne artikel vil du om hvordan og hvornår blev euroen lanceret. Euro blev lanceret 1. januar 1999 i overensstemmelse med tidsplanen i Maastricht-traktaten. Elleve ud af femten medlemslande i Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union (ØMU) opnåede Maastricht konvergenskriterier uigenkaldeligt forbundet deres indenlandske valutaer til Euro den 31. decem

Eksterne værktøjer til styring af valutarisiko

Denne artikel sætter lys på de fire eksterne værktøjer til styring af valutarisiko. De er: 1. Brug af afdækning for fremadrettet marked 2. Sikring med pengemarkedet 3. Sikring med valutaoptioner 4. Sikring med valutaterminer. Eksternt værktøj # 1. Brug af afdækning for fremadrettet marked: Under normal drift vil en virksomhed have flere kontraktlige engagementer i forskellige valutaer modning på forskellige datoer. Nettoek

Manglende Bretton Woods Conference

Efter at have læst denne artikel vil du lære om, hvad der førte til manglen på Bretton Woods-konferencen. Denne konference fandt sted, mens krigen stadig foregik, men de allierede kræfter var sikker på at vinde den. Som følge heraf var de fleste af de europæiske og japanske økonomier blevet ødelagt. Den enes

Essay om betalingsbalance

Denne artikel indeholder et essay om betalingsbalancen. Introduktion til betalingsbalance: Betalingsbalancen i et land er en systematisk oversigt over alle økonomiske transaktioner mellem beboere i et land og resten af ​​verden. Den fremlægger en fortegnelse over alle kvitteringer på grund af varer, der udføres, ydelser udbetalt og kapital indhentet af beboere og betalinger foretaget af tema på grund af indførte varer og tjenester modtaget fra hovedstaden overført til udlændinge eller udlændinge. Reserve Ban