udenrigshandel

8 Større begrænsninger af udenrigshandel (322 ord)

Udenrigshandlenes begrænsninger er som følger: Udenrigshandel udgør ikke altid velsignelser. Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Joseph_Cuerden.jpg 1) hurtig udslip af udtømnings naturlige ressourcer: Det kan føre til en hurtigere udtømning af udtømmelige naturressourcer. Når l

5 Major Current Trends i udenrigshandel

De største aktuelle tendenser i udenrigshandelen er som følger: Nuværende tendenser er i retning af den stigende udenrigshandel og indbyrdes afhængighed af virksomheder, markeder og lande. Image Courtesy: investorwords.com/advertise-with-us/images/main.jpg Intensiv konkurrence mellem lande, industrier og virksomheder på globalt plan er en ny udvikling, der skyldes sammenfaldet mellem flere store tendenser. Bla

7 mest indflydelsesrige faktorer, der påvirker udenrigshandel

De mest indflydelsesrige faktorer, der påvirker udenrigshandel, er som følger: Fordi international handel kan påvirke landets økonomi væsentligt, er det vigtigt at identificere og overvåge de faktorer, der påvirker det. Image Courtesy: callpoint-group.com/wp-content/uploads/2013/09/6-factors.jpg 1) Effekt af inflationen: Hvis et lands inflationsrate stiger i forhold til de lande, som det handler med, forventes den nuværende konto at falde, alt andet lige. Forbru

6 Årsag til fremkomsten af ​​udenrigshandelen (491 ord)

Behovet for udenrigshandelen stammer fra følgende grunde: 1) Stor skala produktion: Storøkonomi kan kun anvendes, når varerne produceres i stor skala. Storskala produktion gør det muligt for en producent at minimere omkostningerne og maksimere overskuddet. Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Maccari-Cicero.jpg

Betydningen og definitionen af ​​udenrigshandel eller international handel - Forklaret!

Betydningen og definitionen af ​​udenrigshandel eller international handel! Udenrigshandel er udveksling af kapital, varer og tjenesteydelser på tværs af internationale grænser eller territorier. I de fleste lande udgør den en betydelig andel af bruttonationalproduktet (BNP). Mens international handel har været til stede gennem hele historien, har den økonomiske, sociale og politiske betydning været stigende i de seneste århundreder. Image Cour

Marked for Euro-Dollar: Betydning, fordele, virkninger og korte afkom

Marked for Euro-Dollar: Betydning, fordele, virkninger og kortkomster! Prelude: Selvom fremkomsten af ​​Euro-dollar i det internationale finansielle system er af nyere oprindelse, i slutningen af ​​60'erne har det forårsaget en dybtgående indflydelse på penge- og kapitalmarkederne i den vestlige verden. I øjeblik

Udenlandsk kapital og økonomisk udvikling

Udenlandsk kapital og økonomisk udvikling! De fattige lande er mangelfuld. Deres kapitalgrundlag er lav. Besparelsesraten er også lav. Som sådan for at opfylde udviklingsbehov skal disse lande i et vist omfang stole på udenlandsk kapital. Udenlandsk kapital kan fås gennem i) udenlandsk bistand ii) private udenlandske investeringer iii) offentlige udenlandske investeringer. Ude

GATT: Reformerede forhandlinger under GATT (Kennedy Round)

Reformerede forhandlinger under GATT (Kennedy Round)! De reformerede forhandlinger under GATT hedder 'Kennedy Round', fordi disse blev gjort mulig ved US Trade Expansion Act fra oktober 1962, sponsoreret af den sene præsident John F. Kennedy. Denne lov gav præsidenten (USA's regering) beføjelse til at forhandle toldnedsættelser af i almindelighed op til 50 procent og forberedte også vejen for åbningen af ​​Kennedy-runden af ​​handelsforhandlinger i Genève i maj 1964. Den 6. maj 19

En kritisk vurdering af ordningen med særlige tegningsretter (SDR)

Læs denne artikel for at lære om den kritiske vurdering med fordelene ved SDR-ordningen! 1. SDR'erne er en form for reserveaktiver, der er egnede til indarbejdelse i et lands reserver. Disse er også en form for international kreditoprettelse på analogien af ​​den nationale pengeinstitutters oprettelse af penge. Desude

Den Internationale Valutafond (IMF): Generelle mål og hovedfunktioner

Den Internationale Valutafond (IMF): Generelle mål og hovedfunktioner! Et milepæl i historien om verdensøkonomiske samarbejde er oprettelsen af ​​Den Internationale Valutafond, kort kaldet IMF. IMF blev organiseret i 1946 og påbegyndte operationer i marts 1947. IMFs grundlæggende formål var at undgå konkurrencedygtig devaluering og valutakontrol, der havde karakteriseret 1930'ernes æra. Det blev o

IMF og international likviditet

IMF og international likviditet! IMF anerkendte behørigt, at det internationale monetære system ikke kan bestå af faste ordninger, der forventes at være egnede til evigt. Derfor er egnede ændringer i fondens politikker og operationer rettet mod at imødekomme de økonomiske krav i den dynamiske verdensøkonomi. IMF yd

Særlige Tegningsretter for International Liquid

Særlige Tegningsretter for International Liquid! Efterkrigsinternt monetært system kan karakteriseres som "valutareservestandarden", hvor den amerikanske dollar har tjent som reserveaktiver så godt som guld, i hvert fald indtil halvtredserne. Men på grund af den uskyldige position i US-dollaren og andre grunde som spekulation i guld, kaos på euro-dollarmarkedet mv., Bl

Problemet med international likviditet

Problemet med international likviditet! Problemet med international likviditet er forbundet med problemet med internationale betalinger. Disse betalinger opstår i forbindelse med international handel med varer og tjenesteydelser og også i forbindelse med kapitalbevægelser mellem et land og et andet. I

Bemærkelsesværdige præstationer af Den Internationale Valutafond (IMF)

Læs denne artikel for at lære om de bemærkelsesværdige resultater fra IMF i de fleste af dets mål! (1) Det gav fremragende maskiner til konsultation i internationale monetære anliggender. Det fungerer som et glimrende forum for drøftelser, praktisk taget dagligt, af medlemslandenes økonomiske, skattemæssige og finansielle politikker med særlig henvisning til deres betalingsbalancepåvirkning. Fonden ha

Teknikker for valutakontrol

Teknikker for valutakontrol! For valutakontrol formål udpeger regeringen et centralt kontrolbureau som sædvanligvis centralbanken - for at gøre alle de faktiske køb og salg af udenlandsk valuta på statskonto. Under den mest omfattende form for valutakontrol er eksportører og andre modtagere af udenlandsk valuta ikke fri til at afhænde deres valutaindtjening på nogen måde, som de kan lide. De er f

Rolle af særlige tegningsretter i handel og offentlig finansiering

Læs denne artikel for at lære om rollen som særlige tegningsretter i handel og offentlige finanser! Den 1. januar 1970 blev den første tildeling af SDR foretaget af IMF. I alt SDR'er blev 3.414 mio. Fordelt på 104 deltagere i fondens særlige tegningskonto. Hver deltager delte et beløb svarende til 16, 8 pct. Af si

Valutamarkedet og dets vigtige funktioner

Valutamarkedet og dets vigtige funktioner! Som Kindle-Berger siger, "valutamarkedet er et sted, hvor udenlandske penge købes og sælges." Valutamarkedet er et institutionelt arrangement for køb og salg af udenlandske valutaer. Eksportører sælger de udenlandske valutaer. Importører køber dem. Valut

Betingelser for den vellykkede arbejde med afvigelse af valuta

Grundlæggende betingelser for en vellykket afvaluering af valuta er: 1. En ret elastisk efterspørgsel 2. Struktur for import og eksport 3. Inhemsk prisstabilitet 4. Internationalt samarbejde 5. Koordinering af andre foranstaltninger. 1. En ret elastisk efterspørgsel: En ret elastisk efterspørgsel efter import og eksport vil lette vejen for en vellykket funktion af devaluering for at nå det ønskede mål. Men h

Monetære Foranstaltninger for Betalingsbalance

Monetære Foranstaltninger for Betalingsbalance! Bortset fra de monetære foranstaltninger er ikke-monetære foranstaltninger ligeledes vigtige foranstaltninger for at afbalancere betalingsbalancen i funktionel forstand. Tarif, importkvoter og eksportfremme er meget nyttige til at håndtere problemet med underskud i landets betalingsbalance. Ta

Nyttige noter om deflation i betalingsbalance

Nyttige noter om deflation i betalingsbalance! Dybest set er der et underskud i betalingsbalancen på grund af høj import og lav eksport. Dette skal vendes. I den henseende er det traditionelt blevet foreslået, at landet kan vedtage deflationsmæssige eller kære pengepolitikker ved at hæve bankrenten og begrænse krediten. Under

Udenrigshandelens bidrag til økonomisk vækst

Udenrigshandelens bidrag til økonomisk vækst! Udenrigshandel udvider markedet for et lands produktion. Eksporten kan føre til stigning i den nationale produktion og kan blive en vækstmotor. Udvidelsen af ​​et lands udenrigshandel kan aktivere en ellers stillestående økonomi og kan føre den til vej for økonomisk vækst og velstand. Øget udenla

8 Større ulemper ved privat udenlandsk kapital

Nogle af de største ulemper ved privat udenlandsk kapital er som følger: Den frie strøm af private udenlandske kapital er ikke i udviklingslandenes bedste interesse. De fleste udviklingslande har vedtaget teknikken med planlagt udvikling, og direkte udenlandske investeringer har ingen plads i den planlagte økonomi. He

Udenlandsk kapital i underudviklede lande (10 betydning)

Det vigtige af udenlandsk kapital i underudviklede lande kan hovedsagelig bedømmes ud fra følgende grunde: 1. Løsning på problemet med kapitalmangel: De underudviklede lande betegnes generelt som "kapitalfattige" eller "lavbesparende og lavinvesterende økonomier. Antallet af indenlandske opsparing i disse lande er yderst utilstrækkeligt til at opfylde kravet om deres økonomiske udvikling. Størs

8 vigtigste ulemper ved kapitalimport

De vigtigste ulemper ved kapitalimport er opsummeret som under: 1. Heavier Burden i forhold til indenlandske lån: Den største fare for udenlandsk bistand er, at det øger byrden endnu mere end indenlandske lån. Desuden, fordi deres tilbagebetaling kræver overførsel af skræmme udenlandsk valuta ressourcer fra låntager til långiverlandene, for betaling af sådanne lån er udenlandsk valuta nødvendig i overflod. Yderligere

Udenrigshjælp og handel i LCD

Udenrigshjælp er blevet det største problem i forbindelse med økonomisk udvikling af verdens mindre udviklede lande (LCD). Der henvises til de betingelser og betingelser, hvorpå en sådan støtte skal stilles til rådighed for at tjene et formål med fattige lande. I modsætning til strømmen af ​​privat kapital, der er induceret af overskud, men udenlandsk bistand afhænger stort set af Govt's politik. af støtten gi