iværksætteri

Noter om evaluering af iværksætterpolitikker

Noter om evaluering af iværksætterpolitikker! Mange iværksætterpolitikker er blevet indledt af regeringerne i forskellige lande. Mens regeringerne har været ret progressive i forbindelse med politikker, er deres faktiske gennemførelse og deres effektivitet ikke blevet vurderet regelmæssigt. Image Courtesy: investintrentino.it/var

Noter om iværksætterpolitik over hele verden

Noter om iværksætterpolitik over hele verden! Der er forskellige iværksætterpolitikker indledt over hele verden. I denne artikel grupperes disse politikker i overensstemmelse med deres mål. Image Courtesy: eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2013/05/P6160065-david.jpg Som vi kan se, har iværksætterpolitikker en række mål. Det ska

Hvordan sociale iværksættere tiltrækker rigtige talenter for deres organisationer? - Forklaret!

En af de største udfordringer, sociale iværksættere står over for, er at tiltrække det rigtige talent for at opbygge deres organisation. Flere interessante strategier efterfølges af sociale iværksættere for at få de rigtige mennesker om bord. Image Courtesy: work4labs.com/learnmore/corpsite/reach-top-candidates.jpg For

4 ting der motiverer en social iværksætter ud over at skabe social værdi

4 ting der motiverer en social iværksætter ud over at skabe social værdi er 1. Muligheden for at udnytte forandring som en ny mulighed 2. Etiske motiver og moralsk ansvar 3. Personlig opfyldelse 4. Selvstændighed! Image Courtesy: designmattersatartcenter.org/wp-content/gallery/1479679695.jpg Mange ting kan beskrives som motivatorerne for disse mennesker; Der er dog fire motivationer, der kan defineres som den mest indflydelsesrige. Bl

5 Finansieringsmodeller til at starte en social virksomhed

Der er flere finansieringsmodeller til at starte en social virksomhed. Der er flere typer sociale virksomheder. Nogle af de anvendte finansieringsmodeller diskuteres her. En iværksætter kan bruge en eller flere af de diskuterede modeller. Image Courtesy: emeraldinsight.com/content_images/fig/3730040102002.p

Organisationer der støtter sociale iværksættere rundt om i verden

Organisationer, der støtter sociale iværksættere over hele verden! Der er mange organisationer, der eksisterer for at forene og støtte sociale iværksættere rundt om i verden. Image Courtesy: se-alliance.org/upload/Membership%20Pages/evolution.jpg En af dem er Schwab Foundation og deres mission siger: "Schwab Foundation for Social Entrepreneurship giver uovertruffen platforme på nationalt, regionalt og globalt plan for ledende sociale innovatører, der fremhæver socialt iværksætteri som et centralt element for at løse sociale og økologiske problemer i en innovativ, bæredygtig og effektiv måd

Betydningen af ​​netværk for en iværksætter

Betydningen af ​​netværk til en iværksætter! Netværk er gjort på grund af de fordele, du håber at høste fra et godt netværk. Entreprenøren skal være klar over, hvad han / hun håber at opnå gennem netværk. Det betaler ikke at have meget høje forventninger til dit netværk. Også, hvis man har et klart billede af fordele, der søges, hjælper det med at designe et netværk, der kan give disse fordele. En iværksætter kan se

Betydningen af ​​at opretholde et rigtigt billede for iværksættere, mens netværk

Betydningen af ​​at opretholde det rigtige billede for iværksættere, mens netværk! At være en del af et netværk kan ligestilles med at være i et interview. Selvfølgelig slutter interviewet om tyve minutter, men dit netværk fortsætter og fortsætter. Du skal projicere det rigtige billede under netværk, og det skal gøres med et meget højt konsistensniveau, hvilket måske ikke er let. Her er nogle ret

Fordele ved sociale netværk for iværksættere

Fordele ved sociale netværk for iværksættere! Start af netværket: Start dit netværk med de personer, du kender. Det betyder ikke, at du inkluderer alle, du kender i dit firmanetværk. Fra de personer, du ved, indrøm et udvalgte få ind i dit netværk. For at folk skal få adgang til dit netværk, skal du kigge efter følgende egenskaber: Kompetence: Det er et aktiv at have kompetente personer i dit netværk. pålidelighe

Interaktionelle dimensioner og de strukturelle elementer af iværksætternettet

Interaktionelle dimensioner og de strukturelle elementer i iværksætternettet! For at få en bedre forståelse af iværksætternettet er det vigtigt at overveje interaktionelle dimensioner og strukturelle elementer i netværk. Dette hjælper dig med at forstå, hvordan du opretter og styrer et netværk, og så kan du fortsætte med at undersøge fordelene ved et effektivt netværk. Meget af teo

Oprettelse af en rigtig iværksætterinfrastruktur til netværk

Oprettelse af en rigtig iværksætterinfrastruktur til netværk! Folk vil kun være sammen med dig, hvis de føler, at du vil være hjælpsom til dem. Så, at være hjælpsom og modtagelig er en vigtig del af billedet, du skal dyrke. Omvendt står du for at tabe, hvis du meget ofte lukker folk ud, fordi du er for travl. Der er no

4 tilgange til at studere iværksætteri

Nogle af de store metoder til at studere iværksætteri er som følger: 1. Sociologisk tilgang 2. Psykologisk tilgang 3. Politisk tilgang 4. Sammensat tilgang. Begrebet iværksætteri, som vi har studeret indtil videre, er ikke meget gammelt. Det blev et populært emne for undersøgelse først efter Anden Verdenskrig, det tidspunkt, hvor eleverne af økonomisk udvikling koncentrerede sig om økonomiske problemer i de mindre udviklede lande og indså, at det virkelige udviklingsproblem i de mindre udviklede lande i dag ikke er så meget økonomisk da det er ikke-økonomisk. Grundlaget f

Iværksætter: Definition og funktioner i Entreprenør

Entreprenør: Definition og funktioner i Entreprenør! Definition: Entreprenøren initierer, organiserer, styrer og kontrollerer forretningsenhedens anliggender. Han er midt i det industrielle produktionssystem. Han er ejer af forretningsenheden og arbejder med fortjeneste motivet. Maksimering af overskud afhænger af mange faktorer, såsom kapitaludbytte, produktkvalitet, produktets efterspørgsel og den interne forvaltning. Men

Selvvirkning: En anden faktor, der påvirker det iværksætteriske adfærd

Sammen med kreativitet er selv-effektivitet en anden faktor, som påvirker iværksætteradfærden. I enkle ord betyder "selvvirkning" en persons eller iværksætters overbevisning om, at han eller hun har evnen, motivationen og de nødvendige ressourcer til at fuldføre opgaven med succes. Det refererer til følelsen af ​​tilstrækkelighed i en person. Dette påvirk

Udvælgelsesprocedure for Entrepreneurship Development Program Trainees

En iværksætterudviklingsprogram består af følgende tre faser: 1. Pre-training fase 2. Træningsfase 3. Efteruddannelsesfase (også kaldet opfølgning) Disse diskuteres i sin tur: 1. Foruddannelsesfase: De aktiviteter og forberedelser, der er nødvendige for at starte uddannelsen, kommer under denne fase. Denne

Maslow's Need Hierarchy Theory of Motivation (Forklaret med Diagram)

Maslow's Need Hierarchy Theory of Motivation! Abraham Maslows motivationsteori er baseret på menneskelige behov. Disse behov klassificeres i et sekventielt hierarki fra den nedre til den højere rækkefølge som fem behovsklynger som vist i den følgende figur 10.2: De ovennævnte fem behovsklynger diskuteres nu i seriatim: 1. Fysi

Iværksættermæssige motiverende faktorer: Interne og eksterne faktorer

Iværksættermæssige motiverende faktorer: Interne og eksterne faktorer! Lad os tage fat på det større spørgsmål, hvilke faktorer der motiverer iværksættere til at starte virksomheder. Mange forskere har forsøgt at forstå og besvare dette spørgsmål ved at gennemføre undersøgelser for at identificere de faktorer, der motiverer folk til at tage alle risici og starte en virksomhed (Kamraj og Muralidaran 2005, Manimala og Pearson 1998, Maslow 1954, Mitchell 2004, Saxena 2005, Khanka 2009). Mens nogle fo

McClelland's Need for Achievement Theory

McClelland's Need for Achievement Theory! En anden velkendt behovsbaseret teori om motivation, i modsætning til behovshierarki eller tilfredshed-utilfredshed, er teorien udviklet af David C. McClelland og hans medvirkende. McClelland udviklede sin teori baseret på Henry Murray's (1938) udviklede lange liste over motiver og åbenbare behov, der blev brugt i hans tidlige studier af personlighed. M

Betydning af iværksættermotivation: Motivationens art

Betydning af iværksætterlig motivation: Motivationens natur! Betyder: Lad os først forstå betydningen af ​​udtrykket 'motivation' i almindelighed. Dette vil hjælpe os med at forstå og forklare betydningen af ​​begrebet "iværksætter motivation". Ordet motivation kommer oprindeligt fra det latinske ord mover, hvilket betyder "at motivere". Betegnelsen mo

Achievement Motivation: Kakinada Experiment

Achievement afhænger af, hvor dårligt man ønsker at opnå. Behovet for præstation spiller derfor en vigtig rolle for at gøre en iværksætter så vellykket. Det er en indre ånd, der aktiverer en iværksætter for at stræbe efter succes. Enkelt sagt er behovet for præstation et ønske om at klare sig godt. De empiriske

Locus of Control: Hvad mener du med Locus of Control?

Begrebet kontrolområde er afledt af Rotters (1966) 'Social Learning Theory'. Locus of Control refererer til en generaliseret overbevisning om mængden af ​​kontrolpersoner har over hvad der sker med dem. Med andre ord er det ens tro på beredskabsforholdet mellem ens handlinger og resultater. Menne

Hvordan udvikler Iværksætterkompetencer? - Besvaret!

Kompetencen resulterer i overlegen ydeevne. Dette udstilles af ens adfærd i forskellige situationer. Den populære Kakinada-oplevelse udført af McClelland og vinteren (1969) har vist sig at være uden tvivl om, at iværksætterkompetencen kan injiceres og udvikles i menneskets sind gennem korrekt uddannelse og træning. Kompe

Hurtigt tips til forbedring af kreativitetsbeløb Entreprenørens

Kreativitet er en af ​​nøglerne til iværksætter succes. Mere iværksætterens kreative, mere mulighed for at lykkes i deres ventures. Kreativitet kan læres. Iværksættere kan forbedre deres kreativitet ved at: en. Omfavne mangfoldighed. b. Forvente, acceptere og tolerere fejl. c. Intensiverende nysgerrighed. d. Visning

Forskel mellem en iværksætter og en manager - Forklaret!

Nogle gange betragtes de to udtryk, nemlig en iværksætter og en leder som synonym, dvs. det samme. Faktisk er de to udtryk to økonomiske begreber, der betyder to forskellige betydninger. De væsentligste punkter i sondringen mellem de to er præsenteret i følgende tabel 1.3: Tabel 1.3: Forskel mellem en iværksætter og en leder: Forskellige baser Iværksætter Manager 1. Motiv En

Forskel mellem Entreprenør og Intrapreneur - Forklaret!

Forskel mellem Entreprenør og Intrapreneur! I sidste ende kommer en ny generation af iværksættere til gode i store industriorganisationer. De kaldes 'intrapreneurs'. De kommer ud fra en eksisterende virksomheds rammer. Ifølge Gifford Pinchot (1985) er "Intrapreneur iværksætter inden for en allerede etableret organisation."

Forskel mellem kompetence og kompetence (forklaret med diagram)

Forskel på kompetence og kompetencer! Ofte stilles der et spørgsmål: Er kompetence og kompetence det samme eller anderledes? Nogle ordbøger har repræsenteret de to indbyrdes, dvs. det samme. Betydningen af ​​kompetence og kompetence er imidlertid ikke den samme, men de betyder to forskellige betydninger. Forskel

Den iværksætterbeslutningsproces (forklaret med diagram)

Bare en rejsende skal passere gennem en vej fra udgangspunkt for at nå frem til hans / hendes destinationssted; et individ skal også passere gennem en proces fra nutidens status til at blive iværksætter. Med andre ord skal individet / iværksætteren træffe en række beslutninger i rækkefølge, kalde den iværksætterbeslutningsprocessen, forlade den nuværende status og blive iværksætter. Følgende er e

9 Karakteristik af succesfulde iværksættere (forklaret med eksempler)

Hvis vi går gennem Indiens forretningshistorie, kommer vi på tværs af navnene på nogle personer, der er opstået som succesfulde iværksættere som (Sen) Dhiru Bhai Ambani fra Reliance Industries Ltd., Azim Premji of Wipro, Narayan Murthy fra Infosys Technologies Ltd., Kiran Mazumdar-Shaw fra The Bio-con India-gruppen, Verghese Kurien fra Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, der er kendt for fuldstændig smørret lækker "Amul", Deepak S. Parekh a

Iværksætteri: Det er koncept, betydning og andre detaljer

Iværksætteri: Det er koncept, betydning og andre detaljer! I lighed med andre økonomiske begreber har iværksætteri været genstand for meget debat og diskussioner. Det er et undvigende koncept. Derfor er det defineret forskelligt af forskellige mennesker. Mens nogle kalder iværksætteri som "risikobærende", ser andre det "innovativt", men andre anser det for "spændingsøgende". Lad os ov

6 Indhold af kursusindhold og læseplaner for EDP'er

Kursusindholdet i et iværksætterudviklingsprogram udvælges i overensstemmelse med målene for de europæiske udviklingsplaner. EDP ​​træningsprogrammet er normalt i seks ugers varighed. Den består af følgende seks input: 1. Generel introduktion til iværksætteri: Først og fremmest udsættes deltagerne for en generel viden om iværksætteri som faktorer, der påvirker småindustrierne, iværksætternes rolle i økonomisk udvikling, iværksætteradfærd og de faciliteter, der er til rådighed for etablering af små virksomheder. 2. Motivationsuddannelse:

Iværksætterudviklingsprogrammer: Betydning, behov og formål med EDP

Iværksætterudviklingsprogrammer: Betydning, behov og formål med EDP! Betyder: Som udtrykket selv angiver, er EDP et program med det formål at udvikle iværksætteriske evner blandt folket. Med andre ord, det refererer til inkulcation, udvikling og polering af iværksætterfærdigheder til en person, der er nødvendig for at etablere og med succes drive sin virksomhed. Begrebet

Fase af iværksætterudviklingsprogram

Fase af iværksætterudviklingsprogram: Uddannelsesfase og efteruddannelsesfase! Træningsfase: Hovedformålet med denne fase er at bringe ønskelig ændring i praktikantens adfærd. Formålet med uddannelse er med andre ord at udvikle "behov for præstation", dvs. motivation blandt praktikanterne. Derfor

Iværksætterudviklingsprogrammer: Evaluering og problemer med EDP'er

Iværksætterudviklingsprogrammer: Evaluering og problemer med EDP'er! Udvikling af iværksætteri er blevet en bevægelse i Indien i de seneste år. EDP'er er blevet betragtet som et effektivt instrument til udvikling af iværksætteri på landet. Hundredvis af EDP'er udføres af nogle 686 organisationer for at give iværksætteruddannelse til deltagere i tusindvis. Hovedformå

Typer af termlån: Kortfristede og langfristede lån

Enkelt sagt, lån taget for en bestemt periode kaldes 'term lån'. Baseret på periode er lån bredt inddelt i to typer: 1. Kortsigtede lån, og 2. Langtidslån. Udtrykket "Lånesikring" anvendes til langfristede lån. Derfor, lad os først diskutere langfristede lån. Langtidslån: Disse er de lån, der tages i en forholdsvis lang varighed af tid fra 5 år til 10 eller 15 år. Langfristede

To klasser af mikro- og makroenheder

To klasser af mikro- og makroenheder! I overensstemmelse med bestemmelsen om mikro-, små og mellemstore virksomheder (MSMED) Act, 2006, klassificeres mikro-, små og mellemstore virksomheder (MSME) i to klasser. (a) Producentvirksomheder: De virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling eller produktion af varer, der henhører under en industri, der er specificeret i den første tidsplan til Industry Act (Development and Regulation), 1951. Pro

Små virksomheder: Betydning og definition af små virksomheder

Små virksomheder: Betydning og definition af små virksomheder! Betyder: På en måde er små og store virksomheder to ben af ​​industrialiseringsprocessen i et land. Derfor findes små virksomheder i eksistens i alle lande. Småvirksomheder har fået et vigtigt sted inden for rammerne af indisk planlægning, siden de både af økonomiske og ideologiske grunde startede. I dag operere

Hvordan udvikle landdistrikterne iværksætterånd? (8 forslag)

Selvom svaret på spørgsmålet om, hvordan man udvikler iværksætteri ligger i løsningerne på de problemer, der står over for i denne henseende, er der dog foreslået følgende foranstaltninger for at udvikle iværksætteri i landdistrikterne i landet: 1. Råmateriale er et must for enhver industri. Manglen på

Socialt iværksætteri: Hvad er meningen med socialt iværksætteri?

Vi mener, at den mest nyttige og overbevisende måde at definere socialt iværksætteri på er at skabe sin kongruens med iværksætteri, som den har stået fra. Iværksættere er innovative, højt motiverede og kritiske tænkere. Når disse attributter kombineres med drevet til at løse sociale problemer, fødes en "social iværksætter". Sociale iværks

7 Udfordringer involveret i udviklingen af ​​agri-preneurship

At udvikle iværksætteri i agro-forretning er lige så meget nyttigt, ikke så let og enkelt. Faktisk er der flere udfordringer, men ikke begrænset til følgende kun, der er involveret i at udvikle iværksætteri i agro-business. Manglende kvalificeret og ledelsesmæssig arbejdskraft: Landdistrikterne lider også af landdistrikterne-migrering, hovedsagelig mandlig migration. Dette re

Iværksættermuligheder for udvikling af agri-preneurship

Iværksættermuligheder for udvikling af agri-preneurship! De nylige WTO-aftaler har åbnet nye perspektiver for landbrugsudvikling og diversificering og i sin tur landbrugsvirksomhed i medlemslandene, herunder Indien. Som sådan er der opstået voksende muligheder for at udvikle iværksætteri inden for agroindustrien, især landbrug, gartneri, blomsteravl, husdyrbrug, husdyrbrug og dyrlægning, fiskeri mv. I følge