energiressourcer

Samlet og per capita forbrug af elektricitet for udvalgte lande

Samlet og per capita forbrug af elektricitet til USA, Canada, Japan, Kina, Indien og Uganda! Nødvendigheden for energi er stadigt voksende, da omdannelsen af ​​energi er central for økonomisk aktivitet. Energi kommer i mange forskellige former, såsom elektrisk, lyd, lys, kemisk, varme (termisk), mekanisk og nuklear energi. Den b

Kernenergi: Essay om atomkraft (548 ord)

Kernenergi: Essay om atomkraft! Kernekraft er den kraft, der frigives ved at manipulere atomer ved at splitte dem fra hinanden (fission) eller fusionere dem sammen (fusion) (figur 3.6). Endelig er der nogle mineraler, der indgår som energikilder i kategorien, der ikke kan fornyes. Et mineral som uran kan bruges til at skabe varme og jævn elektricitet ved hjælp af atomfission (splittelsen af ​​dets atomer). Kerne

7 Store energikilder Vi kan komme fra miljøet

Nogle af de største energikilder i miljøet er: 1. Fossile brændstoffer, 2. Vandkraft, 3. Vindkraft, 4. Geotermisk energi, 5. Solkraft, 6. Biomasseenergi og 7. Kerneenergi: En stor del af vores energibehov er opfyldt ved forbrænding af brændstoffer som træ, kul, petroleum, petroleum, diesel, naturgas, madlavningsgas mv. 1. F

Petroleumraffinaderi: Historie, Distribution og Produktion

Læs denne artikel for at lære om Petroleumsraffinaderi. Efter at have læst denne artikel vil du lære om: 1. Petroleumsraffinaderiets historie 2. Distribution af olieraffinaderi 3. Installation. Olieaffinaderiets historie: Historien om olieraffinering i Indien er ret gammel. Det første raffinaderi blev oprettet i 1893, nær Digboi, Assam. Opda

Termisk kraft: Fordele og ulemper

Læs denne artikel for at lære om fordele og ulemper ved termisk kraft. Fordele ved termisk kraft: 1. De råmaterialer, der anvendes til fremstilling af termisk effekt, er fond eller udtømningsressourcer. 2. Termiske kraftværker er ikke miljøvenlige, og planter udsender giftige forurenende stoffer som aske, kuldioxid og svovldioxid. 3. T

Global distribution af olie (med graf)

Læs denne artikel for at lære om den globale distribution af olie. Global distribution af råolie er naturligvis ujævn. Nogle regioner som Mellemøsten (Asien) indeholder 60% af de globale reserver, mens lande i SE Asien og Latinamerika praktisk talt mangler råolie. Denne type uregelmæssig koncentration skaber stor politisk stress og belastning. Mønst

Top 6 Kilder til energiressourcer

Denne artikel kaster lys over de seks bedste kilder til energiressourcer. Kilderne er: 1. Petroleum 2. Kul 3. Naturgas 4. Kerneenergi 5. Hydro-Power 6. Ikke-konventionelle eller vedvarende energikilder. Energiressource: Kilde # 1. Petroleum: Petroleum betragtes nu som en pivot af verdens energiproduktion, da den giver 40% af det globale energibehov

Gashydrat: Detektions- og genvindingsmetoder

Efter at have læst denne artikel vil du lære om: - 1. Betydning af gashydrat 2. Påvisning af gashydrat 3. Gendannelsesmetoder. Betydning af gashydrat: Gashydrater, også kaldet gasklatrater, er naturligt forekommende faste stoffer sammensat af vandmolekyler, der danner et stift gitter af bur. Hvert bur indeholder et molekyle naturgas, hovedsagelig methan (figur 3.18)