uddannelse

Betydningen af ​​beskyttelsessikkerhed og faktorer, der er ansvarlige for hjemløshed

Læs denne artikel for at lære om vigtigheden af ​​lyst sikkerhed og faktorer ansvarlige for hjemløshed! Med stigende befolkning er der også stigende pres på finite jordressourcer til boliger. Skylter for mennesker eller habitatudvikling på denne jord har stort set fundet sted inden for omkring 5% af arealet, hvilket støtter mere end halvdelen af ​​verdens befolkning. Både overfyld

Forandringen i forsyning: Forøgelse af forsyning og nedgang i forsyning

Læs denne artikel for at lære om forandringen i levering af varer! Ændring i forsyning eller skift i udbudskurven sker på grund af ændring i nogen af ​​de faktorer, der blev antaget konstant under forsyningsloven. Ændringen kan enten være en "Forøgelse af Supply" eller "Reduktion af Supply". Oprindelig

Uddannelsessystem: Uddannelsens Betydning, Aspekter og Sociale Funktioner

Læs denne artikel for at lære om Educational System: Det er mening, aspekter og sociale funktioner! Uddannelse er uundværlig for individet og samfundet, for uden det ville der være tab af al den akkumulerede viden om tidene og hele adfærdskodeksen. En person skal lære samfundets kultur eller de accepterede måder at gøre ting på. Han ska

Forholdet mellem uddannelse og samfund (7040 ord)

Læs denne artikel for at lære om forholdet mellem uddannelse og samfund! Samfundet kan ses som et system af indbyrdes forbundne indbyrdes afhængige dele, der samarbejder (mere eller mindre) for at bevare et genkendeligt helhed og for at tilfredsstille noget formål eller mål. Socialt system refererer til det ordnede arrangement af dele af samfundet og antallet af individer, der interagerer med hinanden. Soc

Social sikring: Et socialforsikringsprogram, der yder social beskyttelse

Social sikring: Et socialforsikringsprogram, der yder social beskyttelse! Social sikring er primært et socialforsikringsprogram, der yder social beskyttelse eller beskyttelse mod socialt anerkendte forhold, herunder fattigdom, alderdom, handicap, arbejdsløshed og andre. Social sikring kan henvise til: Image Courtesy: noliesradio.o

Informationssystemer: Fire typer informationssystem som identificeret af McFarlan

Informationssystemer: Fire typer informationssystem som identificeret af McFarlan! McFarlan identificerer i sit strategiske net fire typer informationssystemer baseret på den rolle, de spiller i en organisation. (se figur 5.1). Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/CS.jpg 1.

Uddannelses rolle i forbedring af social og national integration

Uddannelses rolle i forbedring af social og national integration! Social og national integration er afgørende for oprettelsen af ​​et stærkt, forenet land, hvilket er en afgørende forudsætning for alle fremskridt. Image Courtesy: wa2.unesco.org/uil/litbase/media/BurkinaFasoBEP-1-.jpg Det har en varieret indholdsøkonomisk, social, kulturel og politisk - og dens forskellige facetter er tæt sammenforbundne. Det har

Nyttige noter om Uruguay-rundens forhandlinger (541 ord)

Nyttige noter om Uruguay-rundens forhandlinger! Uruguay-rundens forhandlinger i 1995 og den resulterende verdenshandelsorganisation (WTO), der krævede international handel mellem nationer på lige fod, introducerede mange ændringer. Handel med varer, tjenesteydelser, personer (indvandreruddannet arbejdskraft) og kapital skal gøres mere upartisk, så der sker en gradvis reduktion i behandlingen af ​​disse handelsfaktorer, der stammer fra værtslandet og fra det importerede land. Alligeve

De væsentlige egenskaber ved den nuværende videnskabelige bevægelse af uddannelse

De væsentlige træk ved den nuværende videnskabelige bevægelse af uddannelse er som følger! Et af de væsentligste træk ved den nuværende videnskabelige bevægelse i uddannelsen er anerkendelsen af ​​de store forskelle blandt børn. Individuelle forskelle blandt mennesker er blevet anerkendt i århundreder. Image Courtes

Betydningen af ​​individuelle forskelle i uddannelse

Betydningen af ​​individuelle forskelle i uddannelse! Betydningen af ​​individuelle forskelle i uddannelsen er længe blevet anerkendt. Det omfattende eksperimentelle arbejde, der er blevet gennemført, begyndte af Galton og fortsatte frem til i dag og har således øget vores viden om individuelle forskelle og har så øget deres betydning for uddannelse, at deres eksistens og betydning nu er et spørgsmål om generel accept. Image Courtesy

Læringsproces: Forstå betydningen af ​​læringsprocessen

Læringsproces: Forstå betydningen af ​​læringsprocessen! Et grundlæggende aspekt af den nuværende opfattelse af læring er dens betydning. Betydningen af ​​læringsprocessen, forklaret ud fra forskellige synspunkter, er givet som følger: Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/France_in_XXI_Century._School.jpg 1.

Gruppering: Fordele og brug af gruppering i undervisning og læring

Gruppering: Fordele og brug af gruppering i undervisning og læring! Resultaterne af tidligere forskning havde ført til den konklusion, at simpelthen at adskille børn i klasser i henhold til efterretningstestkvotienter og mental alder ikke har resulteret i øget præstation for individuelle børn. Image Courtesy: opencolleges.edu.a

Betydningen af ​​manipulation i undervisning og læring

Betydningen af ​​manipulation i undervisning og læring! Denne vigtige tendens kaldes undertiden tendensen til konstruktion og ødelæggelse. Det er instinktivt for en elev at udforske en genstand, tage den i stykker og sætte dem sammen. Ønsket om at røre ved ethvert objekt, han ser, er meget stor i den unge elev. Manipula

Hvorfor Undervisning og læring har brug for forskning til sin forbedring?

Få svaret på: Hvorfor Undervisning og læring har brug for forskning til forbedring? En af de grundlæggende fakta, som hver lærer bør vide, er, at fremskridt i undervisning og i læring kun kan opnås ved forskning styret af korrekt uddannelsesfilosofi. Vi kan ikke benægte, at kerner af rupier bliver spildt årligt i skolernes ledelse på grund af lærerens uvidenhed om de mest effektive undervisningsmetoder, de bedste midler til at vælge og organisere emne eller de bedste midler til at klassificere og fremme elever. Image Court

UPSC's rolle i den forandrede kontekst af styring

UPSC's rolle i den ændrede kontekst af styring! Giv en kort forklaring af UPSC og de tilhørende bestemmelser. Hvad kræver styring i dag i dag fra et sådant organ, og hvordan kroppen gør, skal opfylde de forventninger, der er forbundet med det. Image Courtesy: i.unu.edu/media/ourworld.unu.edu-en/article/5311/governance1.jpg

Union Public Service Commission udfører følgende funktioner

Union Public Service Commission udfører følgende funktioner: I den indiske forfatning indeholder bestemmelser vedrørende den offentlige servicekommission fra artikel 315 til artikel 323 i del XIV. Der skal være en Offentlig Tjenestekommission for Unionen og Offentlige Tjeneste Kommissionen for Staterne. Im

4 Grundlæggende Elements of Purposeful Education

Nogle af de grundlæggende elementer i målrettet uddannelse er som følger: Som et andet program, der relaterer uddannelse til liv og produktivitet, anbefaler vi, at erhvervserfaring introduceres som en integreret del af alle uddannelser generelt eller erhvervsmæssigt. Vi definerer arbejdserfaring som deltagelse i produktivt arbejde i skolen, i hjemmet, i et værksted, på en gård, i en fabrik eller i en anden produktiv situation. Image

Hvorfor mennesker relaterer uddannelse til deres liv? - Besvaret!

Få svaret på: Hvorfor folk relaterer uddannelse til deres liv? Som det er velkendt, er det eksisterende uddannelsessystem stort set uafhængigt af livet, og der er en bred kløft mellem dens indhold og formål og bekymringerne for den nationale udvikling. For eksempel afspejler uddannelsessystemet ikke landbrugets suveræne betydning, som forsømmes i alle faser og ikke tiltrækker en passende andel af toptalenten i landet; indskrivning i universiteternes landbrugsfakulteter er ekstremt lavt; og landbrugskollegier er forholdsvis svage og underudviklede; Image Courtesy: blog.latterd

Menneskelig udvikling: Udvikling på økonomiske, sociale og kulturelle områder

Menneskelig udvikling: Udvikling på økonomiske, sociale og kulturelle områder! Det primære mål med udvikling er folks velbefindende, hvilket betyder udvikling på økonomiske, sociale og kulturelle områder. Image Courtesy: stayaliveuk.com/wp-content/uploads/2012/04/XXL.jpg FNs udviklingsprogram (UNDP) offentliggjorde sin første Human Development Report i 1990, hvor menneskelig udvikling blev defineret som processen med at udvide folks valg. De vigt

Handelsjournaler og Klasser Publikationer - Essay

Der er visse tidsskrifter eller blade, der næsten udelukkende henvender sig til en bestemt klasse af personer som læger, tandlæger, landmænd, drapers, arkitekter, flyselskaber mv. Disse benævnes "klassebøger". Image Courtesy: tradeandexportme.com/wp-content/uploads/finance.jpg Der er nogle papirer og magasiner, der udelukkende er afsat til bestemte erhvervsdrivende og udgør et glimrende medium til reklame for den handel, de repræsenterer, og betegnes som "handelsblade."

Hvad er PURAs hovedmål?

Hovedmålene med PURA er som følger: PURA (Udvikling af bymæssige faciliteter i landdistrikterne) er et program for udvikling af landdistrikterne, foreslået af Dr. APJ Abdul Kalam, for at udvikle Indien inden 2020. Programmet sigter mod at levere faciliteter svarende til byområder til landbefolkningen. Det

Essay on Science som en grundlæggende komponent af uddannelse (450 ord)

Essay on science som en grundlæggende komponent i uddannelse! En grundlæggende skelnen mellem traditionelle og moderne samfund er udviklingen og anvendelsen af ​​sidstnævnte af videnskabsbaseret teknologi, som hjælper modernisering af landbrug og udvikling af industrier. Image Courtesy: teachers.wrdsb.c

Hvorfor uddannelse anses for at være det vigtigste instrument for forandring?

Få svaret på: Hvorfor Uddannelse betragtes som det vigtigste Instrument for Forandring? 1.udvikling af menneskelige ressourcer: Disse vanskelige, komplekse, betydelige og presserende problemer er alle indbyrdes afhængige, og den korteste og mest effektive måde at løse deres løsning på er naturligvis at gøre et samtidig angreb på alle fronter. Image C

Fysisk vækst og udvikling af børn

Fysisk vækst og udvikling af børn! Det vigtigste, mest hjælpsomme, mest bedrageri, mest forvirrende, mest forsømte faktum i uddannelsen er vækst. Vigtigst, fordi den første overvejelse i skoleårene skal være, at der opnås vækst; mest hjælpsomme, fordi plastisitet og kraft i vækstperioden giver flere muligheder for uddannelse bedrager, fordi uddannelse konstant fejler for sin egen gennemførelse, hvad der virkelig er sket gennem modning; forvirrende, fordi vækst indebærer konstant forandring forsømt fordi den er så åbenlyst og alligevel så subtil. Vækst i intellekt

Uddannelsesmål: Hovedmål for uddannelse

Nogle af de vigtigste mål for uddannelse er som følger: Uddannelse har en stor social betydning. Siden tidligste Limes-filosoffer har viet en stor del opmærksomhed, der definerer dens natur og mål. I moderne tid har også fremtrædende pædagogiske filosoffer og fremragende lærere givet uddannelse et højt sted i deres værker. Forskell

Post-uafhængighed bestræbelser på at reformere uddannelsessystem!

Post-uafhængighed bestræbelser på at reformere uddannelsessystem! Siden opnåelsen af ​​frihed er der en klar tendens til reformering af uddannelsessystemet. Fra Lime Lo Lime-udvalg er udpeget til at undersøge fejlene og foreslå midler til forbedring. Mudaliar Report on Secondary Education (1952) understregede behovet for at træne indianere i den demokratiske livsstil. Rapporten

Tre trin i dannelsen af ​​offentlig mening

Da den offentlige mening er en slags syntetisk gennemsnit, opstår spørgsmålet. Hvordan er det dannet? Der er tre faser i dannelsen af ​​den offentlige mening: (i) Stigningen af ​​et problem (ii) diskussion og foreslåede løsninger pro og con (iii) ankomst til enighed Så snart der opstår et offentligt problem, er der normalt en foreløbig fase af diskussionen. Problemet er d

Kort afsnit om betydningen af ​​uddannelse

Kort afsnit om betydningen af ​​uddannelse! Uddannelse er en af ​​de grundlæggende lovskaber i alle menneskelige samfund. Ordet uddannelse er afledt af det latinske ord uddanne, hvilket betyder at opdrage og er forbundet med verbet uddanne, hvilket betyder at frembringe. Idéen om uddannelse er ikke kun at give eleverne instruktion i bestemte emner, men også og hovedsagelig at bringe ham op eller udvikle de vaner og holdninger i ham, som kan gøre det muligt for ham at komme frem til fremtiden godt. Platon hæv

Udviklingen af ​​styrke og færdighed i børns (med diagram)

Udviklingen af ​​styrke og færdighed i børns! Vækst i fysisk størrelse, i forhold og i væv er kort beskrevet ovenfor. Det næste spørgsmål handler om udvikling i styrke og dygtighed. Er stigninger i styrke så bemærkelsesværdige som dem i vægt? Stiger styrke såvel som vægtforøgelse især hurtigt ved ungdomsårene? Er der en rigtig mo

Uddannelse, social stratificering og ulighed

Uddannelse, social stratificering og ulighed! Udviklingen af ​​uddannelse har altid været tæt forbundet med idealer om massedemokrati. Reformister værdsætter uddannelse selvfølgelig for egen skyld for den mulighed det giver for enkeltpersoner at udvikle deres evner og evner. Men uddannelse har også konsekvent været set som et middel til udligning. Universel

Mahatma Gandhi Visninger om Landdistrikterne Regeneration

Mahatma Gandhi Visninger om Landdistrikterne Regeneration! For Gandhi var tilstanden af ​​landsbyerne i Indien det sande indeks for landets tilstand - hvis landets tilstand skulle være tilfredsstillende, måtte dens landsbyer forbedres. Gandhi's løsning var regenerering af landsbyer gennem et omfattende program for landdistrikterne, der dækker alle områder som sundhed, uddannelse og beskæftigelse. Village-

To niveauer af kaste kontrol over uddannelse

To niveauer af kaste kontrol over uddannelse! Domineringen og kontrollen med den traditionelle kaste struktur over sekulære og moderne uddannelsesinstitutioner opererer på to niveauer. For det første er der strukturelle niveauer. Fra toppen til bunden fortsætter kaste dominans og manipulerer uddannelsesstruktur langs kaste linjer for at styrke sin traditionelle kontrol. Fo

Identifikation af eliter: Positions-, repræsentations- og udstedelsesmetoder

Nogle af tilnærmelserne til at identificere eliterne er: 1. Positional Approach, 2. Reputational Approach, 3. Issue Participation Approach. Problemet med at identificere eliter er ikke en ny til socialforskere i dag. Undersøgelser på dette område er hovedsagelig blevet gennemført i vestlige samfund efter tre hovedmåder: (a) positional, (b) reputational og (c) udstedelse af deltagelse. I de

Rig-Veda: Nyttige Noter om Rig-Veda

I Rig-Veda finder vi ikke omtale af Sudra undtagen i Purusasukta, som anses for at være af senere oprindelse. Purusasukta indeholder en myte om oprindelsen af ​​den firefoldede sociale struktur. Her nævnes alle fire rækker sammen. I denne salme hævdes det, at alle de fire rækker stammede fra den store Purusa. Erhverv

Mahatma Gandhi Visninger på Fejluddannelsessystemet

Mahatma Gandhi Visninger om Fejluddannet Uddannelsessystem! I Gandhis opfattelse fungerede uddannelsessystemet, der blev indført af briterne i Indien, som et vigtigt instrument til konsolidering af deres hold over landet. En direkte konsekvens af dette var styrkelsen og udvidelsen af ​​sprængerne i det indiske samfund. Han

Mahatma Gandhi Visninger på 'Civilisation'

Mahatma Gandhi Visninger på 'Civilisation' Selvom en hindu var Gandhi dybt knyttet til eklektiske værdier og ærede alle trosretninger som repræsentanter for opfattelsen af ​​den højeste sandhed. Han var stolt af Indiens antikke arv, og som sådan var han akut bevidst om den skarpe kontrast, som det moderne samfund frembyder. Han var

Mahatma Gandhis synspunkter på: Trusteeship

Mahatma Gandhis synspunkter på: Trusteeship-princippet! Dette princip udviklede sig i Gandhi sind som et resultat af hans åndelige udvikling, som han delvis skyldte hans dybe engagement med og studiet af teosofisk litteratur og Bhagvad Gita. Hans kendskab til egenkapitalen i den vestlige juridiske tradition gjorde ham også opmærksom på konsekvenserne af forvaltningsprincippet. På

Mahatma Gandhis syn på offentlig service

Mahatma Gandhis syn på offentlig service! Et meget vigtigt aspekt af Gandhi's tanke, som havde betydelige sociale konsekvenser, var de normer, han satte for en "offentlig arbejdstager". Disse blev formuleret i overensstemmelse med hans høje moralske standarder uden hvilken han følte; der kunne ikke være noget sundt offentligt liv. Ha

Mahatma Gandhi Visninger på uddannelse: Som et instrument for social forandring

Mahatma Gandhi Visninger på uddannelse: Som et instrument for social forandring! Bortset fra satyagraha, der var rettet mod fredelig løsning af konflikter, var den fremste blandt de andre instrumenter for forandring, i Gandhis opfattelse, uddannelse. Det vil være relevant at undersøge nogle af de konkrete ordninger for uddannelse, som Gandhi konceptualiserede og implementerede ved hjælp af hans medvirkende og også de ordninger, som han visualiserede for fremtiden. For

Mål for uddannelsesopbygning

Rekonstruktionen af ​​uddannelse sigter mod fem mål: (1) At gøre uddannelse relevant for landets udviklingsbehov og forventninger til samfundet. Dette kræver, at der gives beskæftigelse og faglig orientering til hele uddannelsessystemet. (2) At udvikle tænkekraft for elever ved at omorganisere indholdet, undervisningsmetoden og eksamenssystemet. (3) At