DPEP

District Primary Education Program (DPEP) -Forklaret!

Læs denne artikel for at lære om distriktets grundskoleuddannelse. Det centralt sponsorerede program for distriktsuddannelsesprogrammet (DPEP) blev lanceret i 1994 som et vigtigt initiativ til at genoplive det primære uddannelsessystem og for at nå målet om universalisering af grundskolen. DPEP vedtager en holistisk tilgang til universalisering af adgang, bevarelse og forbedring af læringsresultater og for at mindske forskellene blandt sociale grupper. Vedt