direktiv principper

Direktivets principper for statspolitik

1. Aspiration for en velfærdsstat: Indiens forfatning har til formål ikke blot at oprette et politisk demokrati, men også en velfærdsstat eller en social tjeneste stat. Det 19. århundrede Laissez faire har teorien ikke haft indflydelse på vores forfatnings rammer. Faktisk var de bundet til socialismefilosofien, som gradvis fejede over hele verden i disse år. '