Bankpasbog: Betydning, format og årsager til uenighed

Læs denne artikel for at lære om meningen, formatet og årsagerne til uenighed om bankpasbog.

Betydning af Bank Pass Book:

Pasbog eller bankerklæring er en kopi af kundens konto, som det fremgår af bankens bøger. Når en kunde indbetaler penge og tjekker ind på sin bankkonto eller trækker penge, registrerer han straks disse transaktioner i bankens kolonne i sin cashbook.

Tilsvarende registrerer banken dem på kundens konto, der opretholdes i sine bøger. Derefter kopieres de i en pasbog og gives til kunden. Ved computerisering af bankvirksomhed udstedes bankopgørelser (i stedet for passbook) til kunderne med jævne mellemrum.

Passagebog er således en oversigt over banktransaktioner hos en kunde hos en bank. Alle indtægter foretaget af en kunde i sin cashbook (bank kolonne) skal indtastes af banken i passebogen.

Derfor skal saldoen pr. Bankkolonne i kassebogen være i overensstemmelse med balancen som pr. Passebog. Selvfølgelig vil saldoen være lige og modsat i naturen. For eksempel, hvis pengebogen viser en debitsaldo på Rs.5000, skal passebogen vise en kreditbalance på Rs.5000 og omvendt. Men i de fleste tilfælde kan disse to saldi være uenige på grund af forskellige grunde.

Format af en bankpassage eller bankerklæring:

Navn på banken __________

Adresse til banken ____________

Konto nr ._________________

Kundenavn:_______________

Adresse til kunden .___________

Årsager til uenighed:

Den væsentligste årsag til uoverensstemmelsen er, at visse poster kun er opført i en enkelt bog (dvs. kun en cash book eller en passebog). Med andre ord udelades visse debitteringer eller kreditter i en bog (f.eks. I cashbook) i den anden bog (f.eks. I passebog) og omvendt.

Sådanne poster kan nævnes som følger:

1. Kontrol sendt til indsamling eller deponering i banken, men endnu ikke indsamlet. Når en kunde indbetaler check til bank, foretager han straks indbetalinger (debet bankkonto) i sin cashbook.

Men banken vil kun kreditere kundekontoen i passebogen, når kontrollen er realiseret. I så fald vil saldoen være uenig, og cashbook-saldoen vil være mere end passbook-saldoen.

2. Kontrol udstedt af kunden, men ikke fremlagt til banken til betaling. Når en kunde udsteder kontrol til sine leverandører / kreditorer, vil han straks indgå i transaktionen (kredit bankkonto) i sin cashbook.

Men banken debiterer kun kundekonto, når leverandørerne / kreditorerne præsenterer checken for betaling. På grund af denne forskel vil de to saldi være uenige og cashbook-saldoen vil være mere end passbook-saldoen.

3. Bankgebyrer og renter på overtræk debiteres først i passebogen og optages i cashbook bagefter. Dette vil medføre uenighed og cashbook-saldo vil være mere end passbook-balancen.

4. Renter på bankens kreditbalance og renter på investering, udbytte mv. Og regninger indsamlet af banken på vegne af kunden krediteres først i passebogen og optages i cashbook senere.

Dette gør de to saldi til uenige og cashbook-saldoen vil være mindre end passbook-saldoen.

5. Varer som direkte betalinger foretaget af banken i henhold til kundens stående anvisninger og misligholdelse af et regning diskonteret med banken mv. Debiteres først i passebogen og optages i cashbook senere.

Dette vil gøre de to saldi uenige og cashbook-saldoen vil være mere end passbook-balancen.

6. Forpligtelse til fejl som frivillig udeladelse eller provision eller ved støbning, fremførsel, afbalancering mv. I enten passebogen eller kassebogen eller i begge tilfælde vil medføre uenighed i disse to saldi.


Anbefalet

Vækst af kommerciel husdyrbrug
2019
Diabetes Mellitus sygdom
2019
Metode anvendt til klassificering af vegetabilsk biodiversitet
2019